Hovedinnleder var Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag og Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag var møteleder.

I panelet deltok:

  • Kristian Haugen, SV - Gruppeleder og leder i Hedmark SV
  • Trygve Magnus Slagsvold Vedum, SP – stortingsrepr. Hedmark
  • Per Roar Bredvold, FRP – stortingsrepresentant Hedmark
  • Rune Øygarden, H – leder i Hedmark Høyre
  • Reidar Åsgård, Ap - Leder av landbruksutvalget i Hedmark AP

Det var stort engasjement om målene i landbrukspolitikken, og diskusjon om bruken av virkemidler for å nå målene. Målet om økt matproduksjon gir muligheter for landbruket i Hedmark.

Panelet diskuterte bla rekruttering til næringa og det faktum at lønnsomhet er en forutsetning for å sikre rekruttering. Det var også mye fokus på økt kornproduksjon, opprettholdelse av selvforsyningen, importvern, viktigheten av å beholde markedsordningene og oppfølgingen av rovdyrforliket.

Rune Øygarden i Hedmark Høyre ønsket å støtte opp under målsettingene i landbruksmeldingen, og Reidar Åsgård fra Hedmark Arbeiderparti trakk fram viktigheten av rekruttering, kompetanse, inntekt og selvforsyning.

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet mente at den foreslåtte "beitepusser ordningen" ikke ville bli vedtatt.

Rovdyr forliket ble diskutert og det ble poengtert at praktiseringen av forliket ikke harmonerer med intensjonene i forliket.

Leder i Hedmark Bondelag understreket at jordbruket er en politisk næring, og årets jordbruksforhandlinger må konkretisere målsettingene med nødvendige virkemidler.