Stort engasjement for dyrevelferd i svinehold

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

90 svinebønder fra distriktet stilte opp på fagmøte om dyrevelferd i svineholdet på Blæstad 5. april.


Fra venstre: Leder i Norsvin Hedmark, Bjørn David Bratlie, seniorrådgiver (veterinær) Anja Fyksen Lillehaug i Norges Bondelag, Tor Egil Furu og Johan Teige fra Mattilsynet Region Øst, og organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag.

Det var et gledelig stort oppmøte på fagmøtet som Norsvin, Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag arrangerte. 
Deltakerne fikk faglig påfyll om Mattilsynets forvaltning, om forbrukerholdninger og marked, dyrevelferdsprogram for slaktegris og adferd hos gris. 
Foredragsholderne kom fra Norsvin, Mattilsynet Region Øst, Norges Bondelag og Helsetjenesten for svin. 

Forsamlingen viste stort engasjement, og det kom tydelig fram at dyrevelferd tas på alvor i Hedmark. Mattilsynet bekreftet at Hedmarksbonden driver bra! Vi har mye å være stolte av innen svinehold i Hedmark.

Dyrevelferdsprogram for slaktegris etableres i alle slaktegrisbesetninger i løpet av året. Svineproduksjon er kompetansekrevende i alle ledd, så programmet inneholder krav om veiledningsbesøk fra veterinær. Dyrevelferdsprogrammet vil føre til videre kompetansebygging både hos veterinærer og bønder som er involvert, samt bedre systemer for å dokumentere god velferd i produksjonen.
 

Her framgår programmet for møtet:

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere