Storsteigen vidergående skole kan nå skilte med to nye fjøsbygninger. Storfjøset som har fått navnet Åsgård, rommer ku og geit, mens Søheim naturlig nok huser sauebesetninga.

Fylkesleder Einar Myki stilte til åpningsseremonien med gave og tale. Alvdal Bondelag hadde stand sammen med Nortura, TINE, Felleskjøpet og Hedmark Sau og Geit.

Fylkesleder Einar Myky slår av en prat med styremedlemmer i Alvdal Bondelag. F.v. Christian Maana Lopez, Leder Arne Johan Bergebakken og John Olav Thoresen.

Rektor, Fylkesråd, Solan og Ludvig ankom standsmessig med hesteskyss.

Rektor Eivind Aaen ønsker velkommen mens kveder Ellen Marie Tangen venter på å få sleppe til med husdyrlokk.

Fylkesråd Åsa Gjestvang har vært en av pådriverne for å realisere fjøsprosjektet på Storsteigen og fikk æra av å åpne kubandet foran hovedinngangen.

Bondelagsmedlem Hans Bakke og kompanjonger i Alvdal Spell- og Danselag trosset tretten spek og framførte Reveljen etter Malena-Knut.

Leder i Hedmark Bondelag  poengterte viktigheten av  fagkompetanse i landbruksfag. Det er viktig at flest mulig av de som skal ta over en gard i framtida velger naturbruk når de skal velge videregående opplæring. Det er også viktig at vi fortsetter med å gi tilbud til voksne som ønsker landbruksutdanning, slik vi nå gjør gjennom tilbudet Voksenagronom understreket Einar Myki i sin tale.  Les hele talen til Einar Myki her.

Les mer fra begivenheten på nettsida Alvdal Midt i Væla.