Stor interesse for bonden som klima-arbeider

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Mat- og landbruksfestivalen Midt i matfatet på Hamar hadde besøk av 1500 niendeklassinger, som fikk lærdom om grønne utdanningsvalg. Strålende klimaengasjement kom fram blant de unge på Hedmark Bondelags stand, som hadde "Bonden er en klima-arbeider" som tema.

Mat- og landbruksfestivalen Midt i matfatet i Vikingskipet har gjennomgående grønt fokus, og pågår fredag 20., lørdag 21. og søndag 22. september i Vikingskipet i Hamar.

Fredag besøkte 1500 niendeklassinger fra hele fylket Midt i matfatet for å lære om grønne utdanninger. På Hedmark Bondelags stand tok vi utgangspunkt i planteproduksjon og i bondens jobb som klimaarbeider.


Organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag forklarer om karbonkretsløpet og hvordan bonden kan bidra til økt fotosyntese.

Bonden er helt avhengig av klimaet i arbeidet ute på jordet: Sol, regn, temperatur og vind. Når klimaet endres, er bonden en av dem som blir sterkest rammet. Samtidig er bonden en viktig brikke i det naturlige karbonkretsløpet. I korn, grønnsaker, gress og trær foregår fotosyntese, og vekstene binder karbon.

Bonden er en viktig del av løsningen i klimaarbeidet, og setter i gang mange gode og betydningsfulle tiltak. Å få ned de fossile utslippene som har kommet i tillegg til det naturlige karbonkretsløpet er det aller vesentligste tiltaket for hele samfunnet.


Linnea Therese Enger Andersen, Hanna Natalia Elson, Ella Bakken Vold, Ada Nilsen, Johanna Ingrid Flermoen, Ingvild Netteland Sigurdsen, Nina Nordbrenden og Eir Aasgaard Rønningen fra Ottestad ungdomsskole kom med mange gode spørsmål og svar til Margrete Nøkleby.

Det store spørsmålet til ungdommene var: Hvordan kan bonden bidra til økt fotosyntese og mer binding av karbon i jord?

Dette ga grunnlag for mange gode klimasamtaler med superengasjerte ungdommer! Og vi kom fram til at det ligger gode muligheter i at bonden kan øke fotosyntesen ved å jobbe for økte avlinger, plante flere trær og ha dyra mer ute på beite.


Andrea Victoria Vold Olsen, Victoria Harviken, Solveig Vigdal Olsen og Anna Gjems French fra Åmot ungdomsskole i diskusjon med Margrete Nøkleby fra Hedmark Bondelag.

Ungdommene fikk også bryne seg på foto-plante-quiz: Hva dyrker bonden her?
Tenk at rotfrukter som jordskokk og potet kan være så blomstrende vakre over bakken!
Og hvordan var det nå med forskjellen på disse kornslagene igjen? Nytteløs nynning på "Jeg er havren" tyder på at det en "slager" som snart har gått ut av tiden. Men svarene kom som perler på ei snor. Makan til dyktige og interesserte ungdommer!


Marit Finseth Løberg fra Matbransjens opplæringskontor, Robin André Palovaara, Dorthe Wetten og Jon Kristiansen fra NHO Innlandet etter at en overrasket Robin André Palovaara har fått tildelt svennebrevet.

Niendeklassingene fikk også møte lærlinger til insiprasjon for kommende yrkesvalg. Blant lærlingene som deltok på scena var Dorthe Wetten og Robin André Palovaara, som begge er kjøttskjærere. Dorthe er godt i gang med utdanningsløpet, mens Robin André fikk seg litt av en overraskelse foran 7-800 publikummere: Han fikk tildelt sitt svennebrev!

Han oppfordret tilhørerne til å gå samme veg som han med yrkesfag, og forklarte hvordan arbeidsdagen er, viste fram knivene han bruker, og kunne lokke med solid månedslønn.


Deltakerne på utdanningsopplegget kom fra hele Hedmark. De niendeklassingene som hadde reist lengst kom fra Engerdal og Eidskog.

Direktør Jon Kristiansen i NHO Innlandet minnet også om mulighetene innen yrkesfag.

- Her i Innlandet har alle de som velger en yrkesrettet utdanning innenfor jordbruk, skogbruk og mat store muligheter. Det er mange spenende bedrifter å jobbe i her i Innlandet - som for eksempel Geno, Nortura, Tine og Moelven Industrier. Vi har både praktiske, teoretiske og tekniske jobber - det spenner fra produksjon til forskning. Bruk tida her i dag til å stille spørsmål og være nysgjerrig på bedrifter og utdanningsmuligheter. Jeg har trua på dere og Innlandet - lykke til!


Magnus Braaum Melaas og Markus Hegge Smeby i tøff duell i melkespannholding.

Attåt fag og foredrag ga Hedmark Bondelags stand også muligheter for fysisk fostring: Sekkeløp, melkespannholding og potetløp!


Synne Nes Hagen, Gabriela Baran og Sara Hovde i jevnt kappløp.

Disse aktivitetene, samt quiz om planter og klima, har vi også gjennom hele helga. Tar du utfordringen? Kom og prøv! Og smak og kjøp friske grønnsaker fra bondens åker!


Marthe Ilseng Spangen og Anne Rustad byr på blomkål og romanesko levert av bønder i nærområdet.


La deg friste!


Romanesko har smak som ligner blomkål, og har et fortrinn som svært dekorativ grønnsak.

 

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Grønn vekst med rødt kjøtt – vi har en plan!

Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems, vil ikke ta syndebukkstempelet i klimadebatten: «Rett ryggen, kjære bondekollega! Vår næring er framtidsretta, og planen er straks klar for kutt av fem millioner tonn CO2, uten at det er nødvendig å ta ned produksjonen av kjøtt. Du og jeg er en del av løsningen, og vi kan trygt anbefale folk å spise produktene våre.»

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Villsvin-bekymring samlet 200

En sterk bekymring for økende villsvinbestand kom fram da 200 personer strømmet til villsvinmøte i Brandval i Kongsvinger. Klart budskap: Det er et samfunnsansvar å bidra til å få ned villsvinbestanden. Her må alle grunneiere og andre aktører samarbeide og stille solidarisk opp.

Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark

Bli med på seminar om tiltaksplan mot villsvin på Bøndernes Hus på Brandval i Kongsvinger kl 18-21 torsdag 6. februar! Møtet er viktig for best mulig samordning av uttak av villsvin, slik at bestanden holdes nede. Vi ønsker IKKE ytterligere framvekst av villsvin i Hedmark!

Møtte Fylkesmannen med rovdyr-paroler

30-40 personer fra store deler av Nord-Østerdal møtte opp for å markere sin misnøye med rovviltforvaltningen overfor Fylkesmannen i Innlandet. Et kraftfullt opprop og plakater var hva Fylkesmannens representanter fikk servert før det årlige beitebruksmøtet.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen i Akershus.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Fant tonen med finnene

Finlands offensive kutt i soyabruk, samt harde skyts i finsk klimadebatt, var noe av det som fylkesleder Elisabeth Gjems og øvrige deltakere tok med seg hjem fra studietur og ledermøte i Finland.

Våre samarbeidspartnere