Kursserien foregår i form av regionale samlinger.

I Glåmdalen er første kurssamling holdt. På Hedmarken, i Nord-Østerdal og i Sør-Østerdal finner første samling sted i januar 2018:

  • Nord-Østerdal: 9. januar: Rådhuset på Tynset, kommunestyresalen kl 11.00.
    Påmeldingsfrist: 3. januar.
  • Sør-Østerdal: 11. januar: Kommunehuset Folkvang i Elverum, Store auditoriet kl 18.00. Påmeldingsfrist: 5. januar.
  • Hedmarken: 18. januar: Blæstad rom 418 i låven kl 18.30.
    Påmeldingsfrist: 12. januar.

Påmeldingen foregår her: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/tryggeresammen1

Det er Norges Bondelag som har satt i gang prosjektet for bidra til at medlemmene i de 540 lokallagene og deres lokale nettverk samles og deler kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen. Kurset er for alle medlemmer og lokallagstillitsvalgte.

Etter første samling i Glåmdalen var tilbakemeldingene svært gode. - Jeg har en tendens til å bli gørtrøtt på slike kurs, men nå har jeg sittet som et tent lys. Dette burde alle bønder få med seg. Jeg kommer til å anbefale det til alle mine yrkeskolleger, lød responsen fra en av deltakerne.

Etter de nå fastsatte samlingene, er det lokallagene i de respektive regionene som tar prosjektet videre, og følger opp med tre lokale samlinger til på hvert sted.

På første samling deltar Fylkesmannens beredskapsavdeling og landbruksavdeling, Sivilforsvaret, Mattilsynet og HMS-rådgiver fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, sammen med Hedmark Bondelag.

Noe av bakgrunnen for kurset er et stadig villere, våtere og varmere vær, som stiller skjerpet krav til vår beredskap. Samtidig er brann- og ulykkestallene stabilt høye. Et av målene med Tryggere Sammen er at deltakerne samler og deler kunnskap om hvordan vi best kan møte dagens risiko- og sårbarhetsbilde.

For det første er beredskapssystematikk på gården veldig viktig. Voldsomme forandringer skjer hurtig, og ofte er det situasjoner som vi totalt mangler erfaring med. For bonden blir smittebildet stadig mer komplisert. Og når det gjelder ulykker, så er det fortsatt slik at "skal bare"-handlinger så skremmende fort kan bli en ulykke.

Videre er bonden en viktig hjelper i lokalsamfunnet. Kommunene og nødetater utgjør kjernen i den lokale beredskapen ved krisehendelser. Samtidig anerkjenner myndighetene betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. I store deler av landet er en bonde en av naboene. Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle.

Når ei krise inntreffer, er det en stor fordel at enkeltpersoner er bevisste på de ressurser som de sitter på og kan bidra med. Og samtidig at beredskapsetatene har oversikt over de kreftene de kan trekke veksler på. Her kan Tryggere Sammen-prosjektet spille en viktig rolle i lokalsamfunnet, for å øke kjennskap og kontaktnett.

Les mer om Tryggere Sammen-prosjektet her: http://www.tryggeresammen.no/

Og les om programmet for regionsamlingene i Nord-Østerdal, Sør-Østerdal og Hedmarken her:

Nord-Østerdal.

Sør-Østerdal.

Hedmarken.

Hjertelig velkommen! Møt opp, lytt og del, så blir vi tryggere sammen!