Kursleder Erling Aas-Eng

 

Jordbruksprosjektet i Sør-Østerdal arrangerer kurset i samarbeid med Hedmark Bondelag, Trysil Bondelag og de lokale landbrukskontorene. Kurset har fokus på bonden som bedriftsleder, og gir grunnleggende og lett tilgjengelig opplæring i bedriftsledelse. Målet er at en skal jobbe smartere, ikke hardere.

Bedriftsledelse spenner fra økonomi til psykologi. Bedre Bonde inneholder mer om mellommenneskelige ting enn om tall og regelverk.

Kursopplegget til Bedre Bonde er utarbeidet av Norges Bondelag, og erstatter det tidligere kurset Bygdekompasset.

Kursleder Erling Aas-Eng fikk særdeles gode tilbakemeldinger etter at han arrangerte kurset i Engerdal og Åmot.

- Det er praktisk og målrettet, og matnyttig for alle, sier Aas-Eng.

Et viktig poeng er at enhver bonde er en bedriftsleder, om vedkommende har lederansvar for ansatte, eller om bonden leder seg sjøl. Og ansvarsområdene er mange, både faglige, økonomiske, mellommenneskelige og praktiske. Bedre bonde-kurset tar for seg både mellommenneskelige og driftsmessige sider av å ha ansvar for å drive en gård. Deltakerne får hjelp til å forstå omverdenen, risikoprofil, se framover og finne ut hvilken ledertype hver enkelt er.

Noen mål fra kursopplegget:

  • Lære nye tankesett som kan gi: bedre grunnlag for valg, bedre lønnsomhet og tryggere drift
  • Bli inspirert og selv inspirere andre til: utvikling av bedriften, utvikling av seg selv
  • Avdekke behov for: endringer, nye måter å gjøre ting på, ny læring
  • Oppnå økt motivasjon ved å: dele med andre, engasjere familien, tenke i andre baner, diskutere felles interesser
  • Avdekke behov: i bedriften, hos seg selv, i familien
  • Sosialt møtepunkt: utvikle nettverk, ha det moro, nye måter å se ting på, fellesskap, gjøre noe sammen med ektefelle/partner, utprøving av tanker og ideer, avverge ”ensomme” tragedier.

Begge ektefeller/generasjoner blir oppfordret til å delta på kurset.

Fakta om kurset:

Arrangør: Jordbruksprosjektet i Sør-Østerdal i samarbeid med Hedmark Bondelag, Trysil Bondelag og de lokale landbrukskontorene.
Omfang: 4 dagsamlinger (mellom fjøsstella) på 3-4 timer. Forelesning, gruppearbeid og hjemmeoppgaver i eget arbeidshefte.
Kurssted: Trysil rådhus
Kursdatoer:  13. og 27. november og 4. og 11. desember
Egenandel: Kr 1 000 per driftsenhet
Kursholder: Erling Aas-Eng, ViUt
Påmelding: erling@vingelen.com, tlf. 402 32 837 eller Elisabeth Onsager i Trysil Bondelag eonsager@bbnett.no, tlf. 907 65 798 innen fredag 1. november.