Jønsberg-elevene Henrik Stenberg, Kristian Kylstad og Ole Kristian Kildal støtter opp under minister Trygve Magnus Slagsvold Vedums initiativ for landbruksutdanning.

 

Fredag 1. mars går søknadsfristen for opptak til videregående skole ut. Ei uke før fristen var landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum på besøk på Jønsberg videregående skole i Stange, for å synliggjøre hvilke muligheter landbruksutdanning/naturbruk gir.

- Dette er en spennende utdanning, med en god balanse mellom teori og praksis, sier Slagsvold Vedum.

I Hedmark er det mulig å ta landbruksfag på Jønsberg, Storsteigen og Solør videregående skoler (på sistnevnte er det avdeling Sønsterud som tilbyr naturbruk). De siste årene har cirka 100 elever hatt landbruksutdanning på disse skolene som sitt førstevalg. Slagsvold Vedum mener at langt flere bør se muligheten i landbruksutdanning:

- Vi skal øke norsk matproduksjon. Det er vedtatt gjennom Landbruks- og matmeldingen. For å nå det målet, må vi sikre at nye bønder har god kompetanse. Landbruksutdanningen er også anvendelig for flere andre utdanningsløp og yrkesvalg, sier Slagsvold Vedum.

Han minner om at det er fullt mulig å få studiekompetanse ved å ta nødvendige påbyggingsfag. Slagsvold Vedum er sjøl et eksempel på dette, etter å ha gått på Jønsberg forut for senere studier.

Oppfordringen og initiativet støttes fullt ut fra Hedmark Bondelag. Leder Einar Myki gir samtidig ros til Hedmark fylkeskommune for å ha satset på solid opprustning på Storsteigen og Jønsberg.