Til stede på regionmøtet var hele styret i Alvdal Bondelag, to representanter fra Nedre Folldal, og leder i Tylldalen Bondelag. I tillegg møtte leder i Nord-Østerdal Bondelagskrets Marianne Lunåsmo.

PROGRAM

 LANDBRUKSMELDINGA – innledning, innspill og synspunkter v/leder Einar Myki

JORDBRUKSFORHANDLINGENE  2012 – kort om situasjonen, organisasjonsmessig og politisk påvirkning v/leder Einar Myki

KOMMUNIKASJON- OG NETTARBEID v/rådgiver Margrete Nøkleby

ORGANISASJONSSAKER – AKTULLE SAKER v/ organisasjonssjef Ludvig Bjerke-Narud

  • Medlemssituasjon, medlemsutviking – verving.
  • Gjødselvareforskriften – endring – konsekvenser?
  • Organisering av politisk påvirkning - fortsettelse av budstikkestafetten i  2011?
  • Andre aktuelle saker.

ÅPEN POST – spørsmål/synspunkter

Marianne Lunåsmo informerte om årsmøte i Nord-Østerdal Bondelagskrets som skal være på Landbrukets Hus på Tynset mandag 7. mars kl. 19.30.