Ingen tvil; valgkampen er i gang. For Hedmark er landbruket særdeles viktig. Derfor har Hedmark Bondelag fått partienes listetopper samt Norges Bondelags leder Nils T Bjørke til å sette av hele ettermiddagen 12. mars til å debattere dette temaet. Det åpne debattmøtet finner sted på Rica-hotellet på Olrud, hvor Hedmark Bondelags årsmøte pågår 12. til 13. mars.

Politikerne må blant annet forholde seg til følgende:

  • I Hedmark er landbruk ei hovednæring. Landbruk og landbruksrelatert industri står for 16 prosent av sysselsettingen i Hedmark.
  • Befolkningen øker, men matproduksjonen holder ikke tritt. Fra 2005 har folketallet i Norge økt med 8,5 prosent, altså 750.000 mennesker, mens matproduksjonen har økt med 1,5 prosent. Samtidig har importen økt for å dekke Norges behov for mat. I 2011 hadde Norge en selvforsyningsgrad på bare 48 prosent. Nå er Stortingets vedtatte mål at matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsøkningen. Det vil si at matproduksjonen må øke med 20 prosent de kommende 20 årene.
  • Hedmark er landets største rovdyrfylke, med enorme konsekvenser for landbruket, og økt nedgang i antall bønder i de mest rovdyrutsatte kommunene. I Trysil og Engerdal er antall jordbruksforetak mer enn halvert fra 1999 til 2010!

Samtidig som utfordringene er store, er spriket i partienes holdninger i jordbrukspolitikken enormt. Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag er derfor veldig glad for at alle partiene har sagt ja til å stille i debatten, og venter å se meget skarpe skillelinjer.

- Dette gjelder også partiene på borgerlig side, der jeg mener det råder et landbrukspolitisk kaos. Der har vi på den ene siden Høyre, som nettopp har gått ut og sagt at de vil reversere tollendringene som ble gjort sist høst. På den andre siden har vi KrF, som har gitt omfattende landbruksgarantier, men som samtidig står klare til å hestehandle om taburetter med Høyre og kanskje også Frp, sier Myki.

Debattleder Aslak Bonde skal få utfordre politikerne på økt matproduksjon kontra import, på tollsatser kontra 100.000 arbeidsplasser, på jordvern, rovdyr og bøndenes inntekstnivå.

Einar Myki mener vi står framfor et skjebnevalg ved høstens stortingsvalg.

- Tolldebatten og partienes utkast til valgprogrammer viser at det er større skillelinjer enn på lenge mellom hva de politiske partiene vil med norsk matvareproduksjon. Derfor er et slikt debattmøte så viktig i landbruksfylket Hedmark, og vi håper mange kommer for å høre, sier Myki, og stiller seg følgende spørsmål:

- Vil de rødgrønne partiene nå følge opp den gode landbruksmeldingen gjennom vårens jordbruksforhandlinger, og dermed i praksis vise vilje til å satse på norsk matproduksjon? Vil KrF stå på sin holdning om at regjeringssamarbeid med Frp ikke er aktuelt? Hva slags landbruk er det Høyre vil ha om ti år? Er det viktigere for Høyre å tekkes danskene og svenskene i tollspørsmål enn å stå opp for norsk matvareproduksjon? Viser ikke hestekjøttskandalen at det nå er tid for å tenke annerledes? Tror virkelig Frp at det vil være igjen et norsk landbruk om noen år hvis både overføringer og tollvern skal kuttes kraftig?

 

I panelet:

Trygve Magnus Slagsvold Vedum / Olov Grøtting, Sp
Knut Storberget, Ap
Gunnar Gundersen, H
Karin Andersen, SV
Erik Ringnes, V
Geir Byberg, KrF
Tor André Johnsen, Frp
Nils T Bjørke, leder i Norges Bondelag
Debattleder: Aslak Bonde

Debattmøtet er åpent for alle, og Hedmark Bondelag ønsker hjertelig velkommen. Debatten starter kl 17, sted: Rica Hotell Hamar, Olrud.