Det blir politisk markering og påskelunsj på Eidsvolls plass i Oslo 27. mars

Tirsdag 27. mars avgir Næringskomiteen sin innstilling til Stortinget om meldinga ”Velkommen til bords – om landbruks- og matpolitikken.” Stortingets vedtak vil forme landbruket, bygdene og hvordan vi produserer mat i mange år framover.

 

Bondelaget har invitert næringskomiteen, stortingsrepresentanter og berørte statsråder til påskelunsj servert av Bondelagskokk Kurt Sverre Øraas. Bondelagsrepresentanter fra Hedmark vil i den forbindelse være tilstede, og dele ut ferske egg fra norsk landbruk. Kl 10.45 vil Bondelagsleder Nils T. Bjørke holde en kort appell, etterfulgt av appeller ved representanter for regjeringen og opposisjonen.

 Påskeaksjon i Hedmark

Hedmark Bondelag møtte fylkespolitikerne i fylkestinget den 5.mars

Siste uka i mars vil det bli markeringer over hele fylket. Lokale bondelag vil dele ut egg til politikere, bygdefolk og påsketurister og informere om viktigheten av å øke matproduksjonen i Norge.

 Bondelaget ønsker alle en god påske!