På oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune har Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) og Østlandsforskning (ØF) utarbeidet en rapport om landbrukets økonomiske betydning i Hedmark. Resultane fra denne verdiskapsanalysen ble presentert av fylkesmann Sylvia Brustad og fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen sist fredag, og viser at landbruket og landbruksbasert industri basert på både jord og skog, gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 5 milliarder kroner.

Nytt fjøs viktig for Storsteigen

Rapporten viser videre at sysselsettingseffekten på grunn av landbruket er spesielt stor i Nord-Østerdalens kommuner, og Alvdal er blant de kommunene hvor det medregnet industriell effekt er dokumentert mer enn 20 % vediskaping grunnet landbruket. Flere av nabokommunene våre er på samme nivå, og sett ut fra dette er et nytt fjøs på Storsteigen VGS en viktig og riktig investering av Hedmark Fylkeskommune som skoleeier.

  - Ja, absolutt. Et nytt fjøs på Storsteigen VGS gir skolen mange nye muligheter, og det er tross alt snakk om den mest hardtsatsende delen av Hedmark når det gjelder nye driftsbygninger, nydyrking og i det hele tatt framtidstro på landbruket, skrøt fylkesråd Aasa Gjestvang, da hun torsdag besøkte det nye mjølkefjøset på skolen.

Nærmere 30 millioner

De nye driftsbygningene som i høst ferdigstilles ved Storsteigen VGS skal huse skolens besetning på 35 mjølkekyr, 35 mjølkegeit og 70 vinterfôra sau. Mjølkefjøset er nå i ferd med å nærme seg slutten, selv om noe arbeid gjenstår før undervisningsrom, garderober og heis er klar til bruk.

  - Kua er altså på plass, mens geita kommer tilbake fra setra på mandag. Den vil da møte et av landets mest moderne innendørsmekaniserte geitefjøs. Sauefjøset er det nå ferdigstøpt såle på, og i løpet av en drøy måned vil vi også kunne flytte inn sauen, sier en fornøyd rektor Eivind Aaen.

  - Prislappen på driftsbygningene er på oppunder 30 millioner kroner, forteller fylkesråd Aasa Gjestvang, men understreker at så dyrt blir det når man skal tilpasse bygningen alle de krav til universell utforming for undervisning, offentlighet, handicappede, garderober for elevgruppene, lærergarderober, overnattingsrom og kontorer. Dette er ikke et vanlig fjøs slik et familiebruk ville bygd det, fastslår fylkesråden.

Les hele artikkelen fra Alvdal midt i væla.