Ny bemanning hos Hedmark Bondelag

Publisert 12.06.2018
  • Tips en venn om denne siden

Fra sommeren 2018 til våren 2019 er Guro Breck ansatt som organisasjonssjef i Hedmark Bondelag. Mona Solum Gjestvang er ny rådgiver ved kontoret. Margrete Nøkleby er i perioden ansatt som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag i Oslo.


Ansatte i Hedmark Bondelag, fra venstre: Anne Rustad (førstekonsulent), Guro Breck (organisasjonssjef) og Mona Solum Gjestvang (rådgiver).

Bakgrunnen for endringen er altså at organisasjonssjef Margrete Nøkleby er ansatt som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag i vikariat fra 1. juni 2018 til 1. april 2019.

I denne perioden vikarierer Guro Breck i Nøklebys stilling som organisasjonssjef i Hedmark. Breck har vært ansatt som rådgiver i Hedmark Bondelag siden 2013, da hun kom fra en stilling som nyhetsredaktør i Østlendingen.

Som vikar i rådgiverstillingen er Mona Solum Gjestvang ansatt fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019.

Solum Gjestvang er utdannet veterinær, og har bred landbruksfaglig bakgrunn fra blant annet Nortura, ScanPig/Kjøttbransjens landsforbund, Animalia Helestjenesten for svin, Norsk Elgsenter og Strand Unikorn.

Les gjerne mer om "jobbrotasjonen" og Hedmark Bondelags arbeid her:

https://www.ostlendingen.no/landbruk/elverum/nyheter/vi-kan-ikke-sitta-og-gapa-pa-toppen-av-vala-og-vente-at-andre-skal-fo-oss/s/5-69-594454

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere