Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Nes og Helgøya Bondelag fikk prisen som årets lokallag på Hedmark Bondelags årsmøte. Lokallaget har det siste året stått i spissen for et stort bredbåndsprosjekt som hele lokalsamfunnet har dratt nytte av.


Nes og Helgøya Bondelag ble årets lokallag. Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang

Fylkesleder Erling Aas-Eng delte ut prisen til lokallagsleder Mari Gjestvang under årsmøtemiddagen 13. mars.

Aas-Eng la vekt på at de i tillegg til allsidig aktivitet, har stått bak et stort løft med bredbåndsprosjektet.

- Nes og Helgøya Bondelag har gått i bresjen for dugnadsfiber til flere hundre husstander på Nes og Helgøya. Dette må sies å være et ekstraordinært og prisverdig tiltak fra et lokalt bondelag, sa Aas-Eng.

Nes og Helgøya er et lokallag med godt aktivitetsnivå, og har hatt mye kontakt med politisk nivå i Ringsaker kommune. Hvert tredje år arrangerer lokallaget en landbruksdag for barnehagebarn og skoleelever på Skurven.

Mari Gjestvang takket for prisen på vegne av lokallaget. Hun var rask til å bringe rosen videre:

- Jeg lover at jeg overbringe den gode omtalen til avgått lokallagsleder Hanne Guåker. Det er hun som har gjort jobben med bredbåndsprosjektet. Et skikkelig godt arbeid som virkelig fortjener rosen, sa Gjestvang.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere