Valgkomiteen, fra venstre: Knut Reidar Burås, Vidar Julien, Lars Bryhni, Gunn Randi Finstad og Gudmund Tronsmoen.

 

Årsmøtet i Hedmark Bondelag finner sted på Rica Hotell på Hamar 12. og 13. mars.

Valgkomiteen har nå lagt fram sitt forslag til nytt styre:

 

Valgkomiteen foreslår:

Einar Myki fra Løten gjenvelges som leder.

Thomas C. Meyer French fra Åmot gjenvelges som styremedlem.

Berit Grindflek fra Rendalen velges som nytt styremedlem.

 

Øvrige to styremedlemmer er ikke på valg: Karstein Hove Bergset fra Rendalen og Eivind Mehl fra Åsnes.

Eivind Mehl foreslås gjenvalgt som nestleder.

 

Videre foreslår valgkomiteen Marte Elverhøi fra Nordre Atndalen som første vararepresentant til styret. Første vara møter fast på styremøtene.

Vararepresentantlista foreslås for øvrig slik: 2. Erling Aas-Eng fra Tolga. 3. Kjerstin G. Lundgård fra Åsmarka. 4. Thor Ludvig Løken fra Stange.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Vidar Julien (leder), Knut Reidar Burås, Lars Bryhni, Gunn Randi Finstad og Gudmund Tronsmoen.