Inger Amb fokuserte sterkt på norsk mat, matkultur og matkvalitet i sitt innlegg. Alle er opptatt av å gjøre Norge til en matnasjon. Da er det viktig å fokusere på vår rene og gode mat av høy kvalitet. Dette har vi i Norge gode forutsetninger for med bakgrunn i våre naturlige og rene produksjonsforhold. Ved å også fokusere på vårt kulturlandskap i kombinasjon med vår matkvalitet, er dette helt sentralt for vårt reiseliv framover.

Kunnskapen om vår mat og matkvalitet må i sterkere grad inn i skolen og fokuseres overfor barn og ungdom, sa Inger Amb videre. Samtidig er forbrukeren landbrukets viktigste allierte, og god kvalitetsmat gir nye venner. Det er viktig at bøndene er stolte av vår matproduksjon - det er det all grunn for å være!

Erling Aas-Eng understreket at årets jordbruksforhandlinger og aksjoner skapte en gnist blant bøndene. Vi opptråtte som stolte og blide bønder, og folk ga sin tilslutning til vårt budskap om å produsere nok mat til den norske befolkning. Årets forhandlinger resulterte ikke i uttelling i kroner. Derfor er det viktig å kommunisere godt med befolkningen framover og vinne opinionen. Erling Aas-Eng tror at bøndene kan klare å oppnå gode resultater framover ved å bygge gode allianser med fagbevegelsen og de rødgrønne partiene. Han pekte på at samarbeidet gjerne kan utvides med Krf og at en nær kontakt med sterke distrikts- og landbruksinteresserte politikere på kommune- og fylkesplan vil være helt avgjørende for å oppnå resultater. Jordbruket og den rødgrønne regjering har et skjebnefellesskap i 2013.