Einar Myki, leder og Arne Haugen, AP, saksordfører for Landbruksmeldinga

KRF prøvde å få regjeringspartiene med seg på noen forbedringer, men det strandet. Var det opp til SP og mange av fylkeslagene i AP burde det være enkle krav å slutte seg til.

Det er imidlertid svært tydelig at foten er satt ned sentralt i Regjeringa. Det er svært tydelig at Statsministerens kontor og Finansministeren ikke ønsker å forplikte seg på vegne av norsk matproduksjon.

Det er i vårens jordbruksforhandlinger at den reelle testen kommer. Landbruks- og matminister Lars Peder  Brekk har i hele vår sagt at det er i jordbruksforhandlingene de skal komme med virkemidlene for å oppfylle meldingas mange gode målsettinger.

Skal Stoltenberg fortsette sitt regjeringsprosjekt etter 2013 er han avhengig av at både AP, SV og SP gjør et bra valg. KRF vil fort komme i en vippeposisjon etter neste valg. Stoltenberg  hadde etter min mening gjort lurt i og tatt dem inn i varmen på denne saken. Det hadde styrket alle partiene i mange distriktsfylker, og det hadde vanskeliggjort for KRF å knytte seg til Høyre og FRP.

Hvis FRP kommer i posisjon og får gjennomslag for deres ”slipp bonden fri”- politikk med løsslipp av importvern og sterk reduksjon av budsjettmidler, er det ensbetydende med en meget rask avvikling av norsk landbruk!

For Sp er det livsviktig at de nå virkelig står opp for landbruket i de to siste landbruksoppgjørene før neste stortingsvalg, og da må Stoltenberg la dem få lov!

 Margrete Nøkleby, Trygve Magnus S. Vedum og Kathrine Kleveland (NBK)

  Marte Hemma (NBU) fra Brøttum

  Einar Myki og Ludvig Bjerke-Narud