Leder i Landbruksråd Innlandet, Ivar Skramstad, sammen med foredragsholderne Kjersti Hoff, Ingeborg Grimsrud og Thoms Cottis. 

215 kursdeltakere sammen med cirka 30 kursholdere er samlet på Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort i Øyer gjennom helga 28.-29. januar 2017.

Landbruksråd Innlandet er arrangør av Landbrukshelga. I løpet av lørdag og søndag holdes 19 kurs og tre fellesbolker. Ansvarlige for ulike kurs på Landbrukshelga er: Tine, Nortura, Mjøsen Skog, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Inn på tunet, Fjellgris fra Valdres, Oppland Birøkterlag, Geno, Landkreditt, Norsvin, Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag, Felleskjøpet, Norgro og Oppland Bonde- og Småbrukarlag.


Smekk full sal med over 230 spente tilhørere.

Dette borger for et kjempemessig mangfold og spenn i kurstilbudet. Hver deltaker har satt sammen sin egen kurspakke med fire kurs fra parallellprogrammet, i tillegg til fellesbolkene. Imponerende mange av deltakerne er unge. 20-30-40-åringene var i klart flertall på deltakerlista, noe som tyder på solid rekruttering og kunnskapsutvikling i næringa.


Marita Aanekre fortalte om sine erfaringer med å drive Inn på tunet-gård.

Under første parallellsesjon var 38 interesserte med på Inn på tunets kurs om hva som skal til for å komme i gang med Inn på tunet-virksomhet. Ingen av kursdeltakerne driver med Inn på tunet fra før, og Marita Aanekre fra Inn på tunet Oppland fortalte engasjert om sin historie fra hun startet med sin virksomhet på Aanekre gård i Sør-Fron i 2005. Hun driver en mangfoldig Inn på tunet-gård, og har høstet mange erfaringer gjennom disse årene. Aanekre er utdannet lærer, men har jobbet fulltid med Inn på tunet-virksomheten siden 2010. Hun har gjennom årene hatt tilbud innen både demens, psykisk helse og skole.

Hun fortalte om utfordringene med å skaffe forutsigbare avtaler med kommuner og NAV. Nå er det en satsing på Inn på tunet på nasjonalt nivå, i tillegg til et solid kvalitetssystem for Inn på tunet-virksomhetene – det gir grunn til optimisme innen denne næringa, ifølge Aanekre. Hun ble etterfulgt av Tor Kristian Børstad fra Matmerk, som fortalte om hva som skal til for å imøtekomme kvalitetskravene.


Knut Ødegaard har litt av en grisehistorie fra fjellet i Valdres.

Etter lunsj var en av de populære kursbolkene om Fjellgris fra Valdres. Knut Ødegaard har gjort stor suksess med utegris som har gått på fjellbeite 1000 meter over havet. Han fortalte om hvordan grisehistorien startet med at han og kona Ragnhild fikk en gris i gave i 2006. Så ble det gradvis flere; de hadde 20 griser i 2008 (og var brått nær et ekteskapsbrudd, som han sa med et formildende smil), 40 i 2009 - da med flere betryggende leveringsavtaler, og i 2013 var de oppe i 300 gris. I fjor leverte de 900 gris, noe han beskrev slik:

- Det begynner å bli mye, ja. 95 tonn ferdig kjøtt er det samme som tre fulle semitrailere, det.

Ekteparet har lært mye underveis. De har drevet med både gris, sau, bier og fisk på samme tid. Det ble for mye. I tillegg til grisen er det nå igjen 50 sauer.

- Vi kan ikke være gode på både gris og sau samtidig. Vi har prioritert grisen, sa Ødegaard.

Det har vært viktig å utvikle et godt konsept.

- Hva skal min gris være? Grisen blir det den spiser, altså er fôret viktig. Vår gris går ute i fjellet gjennom sommeren, og det kjennes i spenstigheten i kjøttet og på smaken, sa Ødegaard, og fikk mange interessante spørsmål fra salen underveis.


Pardynamikk av beste merke med Thomas Cottis og Kjersti Hoff.

Og snakk om sprek og nær avslutning på kursdagen som alle Landbrukshelg-deltakerne fikk på lørdagseftan: Samliv på en gård var temaet, og foredraget ble delt i to. Først holdt paret Kjersti Hoff og Thomas Cottis et personlig foredrag om hvordan det er å være samboere, kjærester og arbeidskamerater 24 timer i døgnet. Konklusjon: Krevende OG herlig! De to har drevet gård samme i over 25 år, og har i tillegg høstet mye erfaringer som tillitsvalgte innen ulike deler av landbruket. Thomas Cottis har også skrevet fagbok innen temaet samliv, med tittelen Snakk om sex, elsk mer.

Løten-paret omtaler drifta på gården Høgholen med 20 melkekyr som ei romantisk samdrift. Nærheten som dette innebærer, gir flere goder enn det gir ulemper: De er like engasjert i virksomheten begge to, de kan lett forstå hverandres hverdag, de er fullt og helt sammen om utviklingen av gården, har felles muligheter og gleder, og en positiv fleksibilitet. Takket være felles arbeidsplass (og en avløser) kan de til uka dra på 14 dagers interrail sammen som oppladning til at kalvinga skal starte.

Nærheten på gården gir også gode muligheter til å pleie parforholdet.

- Dette har et stort potensiale, men det krever at en handler og benytter seg av det, sa Cottis til humring fra salen.

Han la vekt på at et godt sexliv handler mest om det en har mellom øra, og mindre om det en har mellom beina.

Hoff omtalte kara som ganske enkle og klare når som helst, mens damene er mer avanserte på dette området.

- Og da er dialog viktig. Gjett hvorfor jeg er sur nå-leken kan vare i dagesvis og formørke hverdagen for begge. Snakk sammen i stedet, fortell, vær ærlige. Og har dere ulikt ståsted, så lytt i stedet for å kritisere eller le av den andre, sa Hoff og Cottis, og avsluttet foredraget med å ønske god kveld og natt.


Ingeborg Grimsrud ga et nært og levende foredrag om samlivet mellom generasjonene på gården.

Ingeborg Grimsrud, som er spesialsykepleier i psykisk helse, tok for seg samlivet på gården mellom generasjonene. Og der er ikke behovet for å snakke sammen mindre viktig. Med en rekke levende og treffende eksempler skildret hun utfordringene som ulike forventinger og ulik tilnærming mellom generasjonene kan forårsake. Hun mente at de som lever sammen på tunet burde ta seg tid til en årlig egenrevisjon, på lik linje med at gården har jevnlige revisjoner innen KSL og HMS.

Hun er sjøl oppvokst på gård, og fortalte at hun som godt voksen sjøl har innsett hvor vanskelig det er for foreldregenerasjonen å innse at de unge blir voksne og kloke - ja, kanskje til og med flinkere enn foreldrene sine på noen områder. Samtidig må de eldre gi de unge rom til å gjøre sine egne feil og erfaringer.

De yngre må på sin side la være å legge sine forventninger til de eldre i tråd med hvordan egne besteforeldre var som pensjonister. Dagens pensjonister er superaktive, og kanskje ikke like tilgjengelige som tidligere eldre. Det fordrer noen viktige forventningsavklaringer.

Grimsrud ønsket alle lykke til med å tåle alt som ikke kan forandres hos sine medmennesker, og avsluttet til stor applaus: - Dere har verdens viktigste jobb, husk det.


Martin Løken, som er førstekandidat for Hedmark MDG til Stortingsvalget 2017, deltar på landbrukshelga for å lære mer om landbruk. - Jeg kan veldig lite, og har ingen bakgrunn fra næringa. Så her suger jeg til meg alt jeg kan av kunnskap. Jeg er kjempefornøyd, sier Løken.


Leder av Landbruksråd Innlandet, Ivar Skramstad, åpnet Landbrukshelga 2017.


Svært engasjert og engasjerende klimaforedrag fra Åsmund Langeland og Anne Kristine Rossebø i Norsk Landbruksrådgiving.


Med beina på jorda - på kurs om Fjellgris i Valdres.