Hedstein holdt 21.03.2019 et glitrende foredrag under følgende tittel: Overproduksjon av kjøtt og forbrukertrender knyttet til  klima, dyrevelferd og helse: Bonden havner i skvis – hva bør næringa gjøre?

Han var tydelig på at næringa må ta en tydeligere rolle i samfunnsdebatten:
- Vi har løsninger på samfunnets problemer innen klima. Vi må ta plass i samfunnsdebatten og frambringe våre klare budskap, sa Hedstein.

Han var klar på at jordbruk og matproduksjon kjemper mot svært mye ukunnskap og misforståelser.


Det gjelder å få has på myter - gjerne med en uventet (internasjonal) vri.

- Forståelsen av hvordan biologien fungerer har kommet på avveie, og det gjelder i alle aldre. Ett av mine eksempler gjelder et barn som i møte med en kalv uttalte følgende. «Visste du at denne kalven forurenser sju ganger mer enn en bil?» Realiteten er også at vi har premissgivere som ikke kan fotosyntesen. Det blir klart for meg når jeg får uttalelser som «Å, bruker planter klimagasser som mat…?», sa Hedstein.

Han viste til at vi dessverre har kommet dit hen at Farmen-deltakere bryter sammen i gråt over å ha spist en av sauene på gården.

- Samtidig må vi ikke opptre slik at vi dytter våre kunder fra oss fordi vi ikke forstår dem. I stedet må vi være aktivt ute og forklare, og ikke være redde for å gjenta og gjenta og atter gjenta, sa Hedstein.

Han brukte lettfattelige plansjer som har allmenn bruksverdi, og viste til at norsk matproduksjon har seks unike og bærekraftige fortrinn:

  • Lite medisiner.
  • Lite kjemikalier.
  • Dyrehelse.
  • Plantehelse.
  • Lite klimaavtrykk.
  • Transparent verdikjede.

Plansjene fra Hedsteins foredrag kan du kikke på her.

Foredraget fra Hedstein var en svært god oppfølging fra det som ble hovedtemaene i generaldebatten dagen forut:

  • Økt trykk på å informere og bygge opp kunnskap om norsk matproduksjon, siden det er mange misforståelser både i klima-, veganisme- og dyrevelferdsdebatten.
  • Og: Svært viktig å arbeide med dyrevelferd.


Agnethe Gaalaas Baardseth la vekt på tiltak for å komme ut med korrekt informasjon til ungdom.

Noen raske sitater:
- Vi må bruke ressurser på å markedsføre og informere om norsk mat og matproduksjon, Johan Aarskog, Brandval og Vinger Bondelag.
- Informasjonskampanjer må vinkles positivt, Sanna Røhr, Hedmark Bygdekvinnelag.
- Å invitere inn på gården og vise fram det ekte livet er god omdømmebygging, Leif Vingelen, Vingelen Bondelag
- Kommunikasjon er også en profesjon, og vi må ta tak i dette på en smart og profesjonell måte, og bruke fagfolk oftere. Det nytter iallfall ikke å nå ungdommen ved å få amok i kommentarfeltene, Agnethe Gaalaas Baardseth, Veldre Bondelag
- Vi samarbeider gjerne om informasjonsopplegg rettet mot ungdom, Adine Holmvik, Hedmark Bygdeungdomslag
- Dyrevelferd er en svært viktig sak for oss. VI har hatt alvorlige saker også i Hedmark. Dette temaet må Bondelaget arbeide enda mer med, Else Engen, Brandval og Vinger Bondelag.
- Et virkningsfullt dyrevelferdstiltak er å gi tilskudd til enkle dyrevelferdstiltak i båsfjøs, Ingrid Folkvord Mehl, Åsnes Bondelag
- Bondelaget må være med når god dyrevelferd skal defineres. Det er vi som har fagkunnskapen, Åse Sundvor, Romedal og Vallset Bondelag

I det som var en tydelig rød tråd i årsmøtet, var Grønn vekst og utvikling i Innlandet hovedtema for den politiske debatten på ettermiddagen 20. mars.
Her deltok et solid knippe stortingspolitikere og fylkespolitikere:

• Bjørnar Tollan Jordet (SV, fylkestingsrepresentant)
• Nils Kristen Sandtrøen (Ap, stortingsrepresentant)
• Emilie Enger Mehl (Sp, stortingsrepresentant)
• Oluf Maurud (leder i Innlandet KrF)
• Erik Ringnes (V, fylkestingsrepresentant)
• Kristian Tonning Riise (H, stortingsrepresentant)
• Tor André Johnsen (Frp, stortingsrepresentant) / repr fra fylkespartiet

Politikerne var tidvis imponerende ærlige, og det kom tydelig fram at mange har solid oversikt over det landbrukspolitiske området.


Heftig rovdyrengasjement fra (f.v.) Bjørnar Tollan Jordet, Nils Kristen Sandtrøen, Emilie Enger Mehl, Oluf Maurud, Erik Ringnes, Kristian Tonning Riise og Tor André Johnsen.

Full fyr i debatten ble det først da den faktoren som trolig bremser grønn utvikling mest i store deler av Hedmark – rovdyr – kom opp som tema.

Bjørnar Tollan Jordet (SV) og Erik Ringnes (V) sa at det er uklart om bestandsmålet for ulv utgjør et golv eller et tak, og Ringnes uttalte at det var mange privatpraktiserende politikere i panelet. Det høstet reaksjoner fra alle de øvrige i panelet.

- Det står tydelig at det er et faktisk bestandsmål, med fra fire til seks årlige ynglinger. Punktum. Dette er et maks-tak. Vi er her og fronter dette som er vedtatt i Stortinget. Det er Erik Ringnes som er privatpraktiserende, sa Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

- Stortinget har gjort jobben sin og vedtatt klar politikk. Det som trengs nå er å få en klima- og miljøminister som kommer fra distriktene, sa Kristian Tonning Riise (H).

Ringnes etterlyste også en middelvei i ulvedebatten, og fikk raskt svar.

- Det har aldri vært så mye ulv som det er nå. Bestanden er dobbelt så stor som den skal være, sa Emilie Enger Meh (Sp).

- Det viser hvor merkelig det er av Venstre å be om en middelvei. Stortinget har jo nettopp vedtatt en middelvei. Og det er den vi nå må komme ned på, sa Nils Kristen Sandtrøen (Ap).


Nils Kristen Sandtrøen, Emilie Enger Mehl, Oluf Maurud, Erik Ringnes og Kristian Tonning Riise.

Uansett var det også humør og god tone i panelet.

Tor André Johnsen (Frp) kom med mange rett fra levra-uttalelser, og vi velger å tro at han også mente følgende av hele sitt hjerte:
- Bondelaget er en særdeles god organisasjon, og utmerker seg med å være veldig dyktig på å holde debatter og andre arrangementer. Det er nesten så jeg har lyst til å bli medlem!


Tor André Johnsen framkalte mye latter.