Hvordan få et valgresultat som er best mulig for oss i 2013?

Jobben vi nå har startet med aktivt å gi innspill i programarbeidet er meget positiv. Vi blir godt tatt imot, og vi må gjøre et så godt inntrykk at de ikke glemmer oss. Det må bli like aktuelt for dem å ringe oss som for oss å ringe dem i politiske saker som berører landbruket. I valgkampen må vi skryte av det vi er fornøyd med og tydelig si fra om hva politikk vi ikke liker, kan føre til.  

Vi må få landbruk på dagsorden før valgkampen. Ap og Sp må sørge for å få tilbake sine kjernevelgere som de har kastet på dør de siste 2 mnd. Da er det ikke nok å prate politikk og komme med valgløfter. De sitter i posisjon og må vise sin evne gjennom praktisk politikk i løpet av det kommende året. Det må leveres!

Ap har etter min mening ikke noe alternativ til å kjempe for det rødgrønne prosjektet. Da er de avhengige av at også Sv og Sp gjør et godt valg. Da må de alle vise at de bryr seg om sine kjernevelgere, og Ap må la sine småsøstre få gjennomslag i praktisk politikk. Det må vi også gjøre klart for våre kontakter i Ap.

Vi må jobbe videre med LO /NNN. I Hedmark har vi en veldig god tone. Gahr Støre møtet vi hadde sammen med LO og NNN ble meget bra. LO folkene strålte etterpå! Det skal vi spille videre på!

Høyresiden er jeg redd ikke bryr seg vesentlig om oss som velgere. Da er de heller ikke redd for å stå for en politikk de vet er upopulær hos oss. Vi må før og under valgkampen få fram hva en Høyre/Frp-regjering vil bety i praksis. Vi må få laget en analyse som viser hvordan Norsk landbruk og matproduksjon vil se ut etter 8 år med deres regime.

Hvordan matche et nytt jordbruksoppgjør opp i dette.

Det er to ytterligheter som jeg ser for meg:           

-          Regjeringen er sikre på at vi ikke tør å bryte neste år fordi vi ikke tørr å gamble på et dårlig rødgrønt stortingsvalg

-         De kommer med et så godt tilbud og forhandlingsrom at de er sikker på å gjøre oss fornøyd og begeistret.

-         Hva er mest sannsynlig – hvor tøffe tør vi å være.

 

-         Nils var meget klar på dette i sin tale i går: ”vi ønsker inderlig en avtale men kommer ikke til å være en redningskøyte for en Regjering i opprørt hav. Regjeringen må levere for at det skal bli en avtale i 2013.”

 

Vi må selvsagt gjøre det vi kan for å få landbruk på dagsorden i valgkampen, men det har vi ingen garanti for at vi lykkes med. Derfor bør jobben med kjernevelgere hos oss og tilstøtende næringer begynne lenge før valgkampen starter. Jeg er redd denne våren har sendt en del over i Norges største parti – Sofavelgerne. Det er plutselig ikke noe alternativ som er å stemme på! Vi må få våre sympatisører ut av sofaen og inn i stemmelokalene valgdagen!

Vi må sammen med våre allierte bruke hele vårt apparat og alle våre virkemidler for å mobilisere våre folk til å bruke stemmeretten.