Først litt fakta om Landbrukhelga 2015:

  • 250 deltakere, jevnt fordelt fra Oppland og Hedmark - og med alle regionene i fylkene godt representert. Også aldersspredningen var solid, med mange unge deltakere. Kurshelga var så populær, at det ble nødvendig å opprette venteliste.
  • Kurshelga ble holdt på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer i Oppland lørdag 31. januar - søndag 1. februar 2015.
  • Landbrukshelga tilbød 20 kursbolker innen melkeproduksjon, storfe, sau, fjørfe, svin, birøkt, drenering, korn, skogbruk, landbrukspolitikk, selvutvikling, Inn på tunet og slakt.
  • Arrangør av helga var Landbruksråd Innlandet. 14 ulike organisasjoner utgjør til sammen Landbruksrådet: Felleskjøpet, Tine, Nortura, Landkreditt Bank, Hoff, Mjøsen Skog, Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bygdekvinnelag, Oppland Bygdekvinnelag, Hedmark Bygdeungdomslag og Oppland Bygdeungdomslag.
  • Rød tråd gjennom Landbrukshelga var innovasjon og utvikling – fra de store nyskapingene til de små detaljene som utgjør suksessfaktoren på det enkelte gårdsbruk.
  • I tillegg til de 20 kursene i parallellsesjoner, inneholdt helga tre fellesforedrag for de 250 deltakerne.

Åpningsforedraget sto Torunn Linneberg (bildet) for, under tittelen Improvisasjon i hverdagen – en kilde til innovasjon. Linneberg er seniorrådgiver i Innovasjon Norge, og fokuserer på verdien av å tenke annerledes.

– Vær bevisste på at de ideene dere får i hverdagen kan være nyttige for samfunnet! I det lange løp kan en virksomhet ikke overleve ved å gjøre de samme tingene bedre og billigere, sa Linneberg.

Hun penset tilhørerne inn på bærekraft.

– Landbruket er selve kulturbæreren når det gjelder bærekraft. I årtusener har landbruket stått for det å dyrke og høste. Landbruket har en enestående mulighet og en svært viktig rolle innen bærekraftig utvikling, sa Linneberg, og pekte blant annet på mulighetene innen lokalmat og landbruksbasert reiseliv, sa hun.

Avslutningsforedraget var det brumunddøl Sjur Dagestad (bildet) som sto for. Et fyrverkeri av et foredrag, med tittelen Når hodet er fullt av gamle tanker. Se omtale her.

I tillegg til kursene, var det en egen bolk med erfaringsutveksling innen ulike produksjoner. Her ble deltakerne delt opp i små grupper, hvor de fikk utveksle synspunkter, utfordringer og erfaringer med andre som arbeider med det samme.

Erik Blakstad Haave (24) fra Sør-Fron satte stor pris på denne bolken, hvor han diskuterte sammen med andre som driver med eller har ønske om å drive med mjølkeproduksjon.

- Det var et stort pluss at det var satt av tid til en egen bolk med erfaringsutveksling, slik at en får høre hvordan andre gjør det, sier odelsgutten fra Sør-Fron, som kommer fra gård med 80 tonn melkekvote og sau.

Diskusjonen gikk blant annet om forskjeller mellom generasjonene, og om det å våge å sette seg høye mål. Konklusjon: Det må være lov å si at Norge skal være best på mjølkeproduksjon. Framgangen kommer lettere om alle vil snakke næringa opp og gi ros til dem som lykkes godt, mente gruppa. Den besto av Jon Einar Hulleberg, Kolbjørn Bratlien, Erik Blakstad Haave, Per Kristian Simengård, Gyda Gaarder Tøraasen, Julie Vaagaasar og Lars Olav Lund (bildet under).

Her følger flere bilder fra erfaringsutvekslingen:


Gyda Gaarder Tøraasen, Julie Vaagaasar og Lars Olav Lund.


Jon Einar Hulleberg (helt til venstre), Kolbjørn Bratlien og Erik Blakstad Haave.

Slik tar det seg ut når en storsal blir brukt til "grupperom" med engasjerte samtaler.


Guro Lajord (til høyre) fortalte om erfaringer med skanning i erfaringsutvekslingsgruppa for sau.


Flere stilte med stand på Landbrukshelga, her er Find my sheep fra Kvikne. Fra venstre potensiell kunde Åmund Lekve og selgerne Astrid Mjøen, Arnstein Solem og Marit Mjøen Solem.


Det mest populære kurset var kurset om LEAN i landbruket - sunt bondevett satt i system. Kursdeltaker Linda Suleng og foredragsholder Mette Ulvestad.


Bjørnar Sæther fra Østlandsforskning la fram forskningen han har gjort på oppdrag fra Oppland fylkeskommune om hvordan bonden lærer.


Inn på tunet-foredraget var veldig populært. Anne Helene Toft, Ingunn Sigstad Moen og Nina Sundqvist sto for dette. Matmerk-sjef Nina Sundqvist stilte opp på direkten fra hytta i Hafjell, og kom i sporty skiantrekk.


Erling Vold, Karoline Finstad Vold og Sigbjørn Aurland var engasjerte deltakere på fjørfekurs.


Felleskjøpets fjørfekurs ble holdt av Arne Onshus og Trude Ulven.


Victoria Lund og Arne Onshus var foredragsholdere på kurset Hvordan lykkes i svineproduksjonen.


Hedmark Bondelag-leder Einar Myki introduserte landbrukspolitikkens grand old man, Per Harald Grue, som foredragsholder på kurset i landbrukspolitikk. Les mer om Grues foredrag her.


Landbruksråd Innlandets leder, Ellen Anne Bergseng, sto for åpningen og ledelsen av Landbrukshelga.


Slik tar det seg ut når 250 deltakere har benket seg i storsalen på hotellet, klare for to dagers kursing.