I tillegg orienterte Bonde- og småbrukerlaget, Mjøsen skog BA og Glommen skog BA om hvilke konsekvenser de så i kjølevannet av en ny landbruksmelding. Fylkesråd Eva Arnseth tok opp fylkeskommunens rolle og posisjon i landbruket.

Program for fylkestinget kan lastes opp her.

Fylkesråd Eva Arnseth viser prognoser for befolkningsøkning.