Kurs om erstatning for tap av husdyr

Av Jorunn Løvdal,
  • Tips en venn om denne siden

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Av den grunn tilbyr vi våre medlemmer kurs med våre jurister og fagfolk. Kurset er åpent for alle, men da med en kursavgift for de som ikke er medlemmer i Bondelaget.

Kurset holdes 12. april kl 18.00 – 22.00 på Vertshuset V-E6, Biri


Kursavgift:
Medlemmer Bondelaget:                      Gratis
Ikke medlemmer Bondelaget:              Kr 1.000

Påmelding til kurset: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/kurserstatningfortapavhusdyr
innen onsdag 4. april.          

Program
Erstatning for tap til rovdyr

Tid

Tema

10 min

Introduksjon
ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling

15 min

Rovviltforvaltningen
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård
Institusjonene beitebrukerne må forholde seg til

40 min

Vilkår for erstatning etter tap til rovdyr, inkludert avkortningsproblematikk
ved advokat Karoline Hustad 

Gjennomgang av erstatningsvilkårene

15 min pause

 

20 min

Forts. vilkår for erstatning etter tap til rovdyr
ved advokat Karoline Hustad

20 min

Gjennomgang av erstatningssøknadsskjema
ved advokat Karoline Hustad

15 min pause

 

40 min

Dokumentasjon av tap og tapsårsak
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

10 min pause

 

20 min

Hva bør du tenke på før beiteslipp
ved seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård

35 min

Åpen post
ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling

Erfaringsdeling
Hvilke problemstillinger oppstår i praksis?

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere