Krever systematisk uttak av villsvin

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

- Villsvin er definert som uønsket i norsk natur, og det burde innebære automatisk uttak av arten. Nå er det slik at enkelte grunneiere nekter jakt på sin eiendom, og dermed freder arten innenfor et geografisk område. Nå trengs et et tydeligere regelverk for systematisk uttak av uønskede arter, sa Anne-Lise Brenna Ording på Norges Bondelags årsmøte.

Anne-Lise Brenna Ording er leder i Brandval og Vinger Bondelag, og delegat fra Hedmark til Norges Bondelags årsmøte. Her følger innlegget som Brenna Ording holdt i generaldebatten på Norges Bondelag:

Ordfører, Bondetinget

I søndre halvdel av Hedmark er vi i ferd med å stifte mer og mer bekjentskap med en art som i flere år har skapt problemer i Østfold og deler av Akershus; jeg snakker sjølsagt om villsvin. 

Villsvin står på fremmedartslista til Artsdatabanken, eller det de fleste av oss kjenner som svartelista. I går (5. juni) kom den nyeste oppdateringa av fremmedartslista, og ikke overraskende står villsvin fortsatt på denne. At en art står på fremmedartslista vil si at den er vurdert å utgjøre en høy eller svært høy økologisk risiko, og dermed er uønsket i norsk natur. 

Dette burde etter mitt syn føre til automatisk uttak av arten. Det er per i dag åpen jakt på villsvin hele året, men kun hvis grunneier tillater det. Slik regelverket er, eller tolkes (?), i dag, kan en grunneier nekte jakt på arten på sin eiendom og dermed i prinsippet frede arten innenfor et geografisk område.

En flokk villsvin kan være svært ødeleggende i mange produksjoner, for ikke å snakke om faren for smittespredning. I nabolandet vårt beregnet Sveriges landbruksuniversitet i 2015 at den årlige kostnaden for det svenske jordbruket er på 1.095 millioner svenske kroner, og kostnader ved trafikkulykker på grunn av villsvin ligger på ca. 95 millioner svenske kroner årlig.

Jeg håper og ber om at vi skal slippe å se lignende situasjoner og tall i Norge, men da må tiltak iverksettes raskt. Jeg ber Norges Bondelag om å sette press på norske myndigheter for å få på plass et tydeligere regelverk for systematisk uttak av uønskede arter. Norsk matsikkerhet og framtidig matproduksjon kan ikke settes på spill på grunn av enkelte grunneieres ønske om nye jaktinntekter!

Takk!

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, la etter innlegget fram for årsmøtet at det nå er trykk på dette problemet

- Vi har startet et samarbeidsprosjekt med Norsvin om dette. AgriAnalyse skal i den forbindelse utarbeide en rapport for oss. Problemstillinger rundt villsvin er også oppe i Vitenskapskomiteen for mat og miljø, sa Skorge.

Han la vekt på faren som villsvin kan utgjøre for dyrehelsa på norske gårder, blant annet med smitte av afrikansk svinepest.

- I Østfold er det laget en forvaltningsplan for fremmed art når det gjelder villsvin. Det blir helt feil. Dyrehelsa må gå foran. Dette er en sak vi skal arbeide videre med, sa Skorge.

Også stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) tok opp villsvinsaken i sin hilsen til årsmøtet:

- Villsvin skal ikke forvaltes. De er uønsket i norsk natur. De skal skytes, sa han kontant.

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere