Arrangementskomiteen for Landbrukshelga 2017 i Hedmark og Oppland: Ole Asmund Sylte, Astrid Simengård, Guro Breck, Ivar Skramstad og Tåle Willerud. Foto: Jorunn Løvdal.

Landbrukshelga 2017 byr på 19 forskjellige kurs fra 14 forskjellige organisasjoner i løpet av to dager. Landbruksråd Innlandet er arrangør av Landbrukshelga. I Landbruksrådet inngår følgende organisasjoner:

Felleskjøpet Agri, Nortura Region Øst, Tine Meieriet Øst, Mjøsen Skog, Hoff Norske Potetindustrier, Landkreditt Bank, Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag, Hedmark Bygdeungdomslag, Oppland Bygdeungdomslag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bygdekvinnelag og Oppland Bygdekvinnelag.

215 kursdeltakere har valgt seg ut kurs etter egen lyst og behov. Alt tyder på at det blir ei sosial og givende helg for deltakere og kursholdere i løpet av to dager på Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort (tidligere Quality Hafjell) i Øyer i Oppland.

Arrangørgruppa i Landbruksråd Innlandet er svært godt fornøyd med den store interessen for å delta på Landbrukshelga.

- Vi synes det er veldig moro at så mange samles for å delta på kurs. Kursene spenner vidt, så vi får samlet folk fra ulike produksjoner og med forskjellig tilknytning til landbruksnæringa. Det er så bra! Vi håper at deltakerne benytter anledningen til å samle impulser fra andre, sier Astrid Simengård, som er sekretær for Landbruksråd Innlandet og rådgiver i Oppland Bondelag.

Hun håper også at de påmeldte er engasjerte deltakere på de enkelte kursbolkene.

- Vær aktive, og sørg for å dra mest mulig kunnskap og nytte ut av de enkelte kursbolkene, sier hun.

Ansvarlige for ulike kurs på Landbrukshelga er: Tine, Nortura, Mjøsen Skog, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Inn på tunet, Fjellgris fra Valdres, Oppland Birøkterlag, Geno, Landkreditt, Norsvin, Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag, Felleskjøpet, Norgro og Oppland Bonde- og Småbrukarlag.

I tillegg blir det flere fellesbolker:

- Jeg gleder meg blant annet til bolken om samliv på gården. Det er flott å se at det er så mange par og så mange unge som er påmeldt til Landbrukshelga. Samlivsbolken gjelder både samliv mellom par og mellom generasjoner på gården, så dette tror jeg blir nyttig for mange. Og så ser jeg fram til å bli inspirert av kjendiskokken Charlotte Mohn Gaustad! sier Astrid Simengård.

Viktig info:

Registrering av deltakere er åpen fra kl 9.30 lørdag. Det er viktig at deltakerne er ute i god tid. Hvis mange kommer like før kursstart klokka 11, kommer vi til å få problemer med å få loset alle på plass i kurssalen i tide. Registrering vil finne sted i hotellobbyen, oppdelt etter alfabetet.

Se oppdatert program her:

Lørdag 28. januar:

Fra 10

11.00

10: Kaffe og biteti

11: Åpning av Landbrukshelga ved leder i Landbruksråd Innlandet, Ivar Skramstad

Klimarådgiving på gården – konkrete løsninger til nytte for miljø, klima og økonomi v/ prosjektleder Anne Kristine Rossebø og rådgiver Åsmund Langeland (NLR)

12.00 - 13.30

STORFE - MJØLK:

Dynamisk fôringssystem,

mindre kraftfôr og
mer grovfôr

 

Arr: Tine

SAU:

Sauekontrollen som redskap for bedre drift og økonomi hos bonden

 

Arr: Nortura

SKOG:

Aktivt skogbruk er bra for klimaet – hvordan kan du gjøre en forskjell?

 

Arr: Mjøsen Skog

KORN:

Kornskolen II, del 1

Jordtyper, kornets krav og jordbearbeiding

 

Arr: Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

INN PÅ TUNET:

Er Inn på tunet en aktuell bygdenæring for vår gård? – Hva kreves for å komme i gang?

 

Arr: Inn på tunet i Oppland og Hedmark

13.30

Lunsj (felles)

14.30 - 16.00

STORFE:

Sanser og reaksjoner hos storfe.

Sikker håndtering og smitteforebyggende tiltak

 

Arr: Nortura

SAU:

Helse og fôring av søya i drektighetstida

 

 

 

Arr: Nortura

SVIN - FJELLGRIS:

Utegris er blitt trendy. Erfaringer fra flere sesonger med fjellgris.

 

 

Arr: Fjellgris fra Valdres

 

KORN:

Kornskolen II, del 2

Økologisk drift

Bruk av halm og såoperasjon

Arr: Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

BIRØKT:

Birøkt som næring – en innføring i arbeidet som birøkter gjennom året.

 

Arr: Oppland Birøkterlag

16.00

Kaffepause

 

16.30 - 17.30

Samliv på en gård

Samboere, kjærester og arbeidskamerater 24 timer i døgnet - krevende og herlig,

ved Kjersti Hoff og Thomas Cottis (bønder, tillitsvalgte og fagbokforfatter)

Hvordan står det egentlig til mellom generasjonene på gården? ved Ingeborg Grimsrud (spesialsykepleier i psykisk helse)

19.30 og utover

Middag og sosialt samvær

 

Søndag 29. januar:

9.00 - 10.30

STORFE:

Genomisk seleksjon – hvilke muligheter gir dette for mjølkeprodusenter?

 

Arr: GENO

 

ØKONOMI:

Økonomisk muligheter og utfordringer i landbruket

 

 

 

 

Arr: Landkreditt

SVIN:

Hvor mange purker trengs framover?

Om avl, marked og omdømme

 

 

 

Arr: Norsvin

 

FOTO:

Et bilde sier mer enn 1000 ord

Hvordan kommunisere det som skjer på gården og hva landbruket betyr for samfunnet?

 

Arr: Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag

10.30

Kaffe/utsjekk

11.00 -12.30

DRENERING:
Vedlikehold av drenssystem
 

Arr: Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

HMS:

Beredskap - det handler om å være etterpåklok på forhånd

 


Arr: Norsk Landbruks-rådgiving HMS

SVIN:

Grunnlaget for en god slaktegris legges i fødebingen.

Fôring og stell av spegris og smågris

 

Arr: Felleskjøpet

GRØNT:
Grøntproduksjon – noe for meg?

Hvilke ressurser har jeg? Og hva kreves?

 

 

Arr: NORGRO

SLAKT:

Oppdeling og behandling av slakt – teori om styknings-deler, mørning og oppbevaring

 

Arr: Oppland Bonde- og Småbrukarlag

13.00

Kokken trenger bonden! ved kokk Charlotte Mohn Gaustad

14.00

Lunsj og vel hjem

Du kan også laste opp kursprogrammet i wordformat her.