Jordnær og matnyttig jordverndebatt

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Ordførerne i Stange og Hamar lovte å bevare matjorda på henholdsvis Tokstad og Vien, og Ringsaker-ordføreren varslet en mer restriktiv kommuneplan neste gang. Det kom mye bra ut av jordverndebatten på Blæstaddagen.


Fra venstre: Lars Opsal jr, Knut Fangberget, Einar Busterud og Marte Larsen Tønseth.

De sju debattantene og debattleder Carsten Bleness sørget for en svært jordnær og konkret jordverndebatt på Blæstaddagen 6.6.2019.

Her kom det fram mye nyttig foran 70 tilhørere:

  • Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) varslet at neste kommuneplan for Ringsaker må bli mer restriktiv enn den nåværende.
  • Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) garanterte at det ikke blir utbygging på Vien i Hamar med han ved roret.
  • Stange-ordfører Nils Amund Røhne (Ap) lovet at det ikke blir aktuelt å bygge på Tokstad i Ottestad i Stange.
  • Truls Gihlemoen (Stange Frp) sa at Frp er garantist for at det ikke blir omdisponert 100 dekar dyrket mark til grøntstruktur i Stange.
  • Varaordfører i Hamar, Knut Fangberget (H), sa at han ønsker at Hamar skal vokse innenfor dagens bystruktur, altså ved hjelp av fortetting.
  • Ordførerkandidat i Løten, Marte Larsen Tønseth (Sp), lovte at Løten skal jobbe videre med arealbesparende tiltak ved vegutbygginger.
  • Og Lars Opsal Jr. lovte at Jordvernalliansen i Hedmark vil fortsette å være ei masekråke i jordvernets navn overfor hver av kommunene.

Nå var langt fra alt bare fryd og gammen i debatten:

I perioden fra 2009 til 2018 har de fire Hedmarken-kommunene omdisponert så mye som 3233 dekar dyrket mark. Ringsaker har alene stått for halvparten av dette: 1635 dekar. Debattleder Bleness konfronterte Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen med dette, samt at Ringsaker har vært høyt opp på nasjonale verstinglista for nedbygging av matjord i en årrekke. Er du stolt av dette? ville Bleness vite.

- Nei, men når du driver med kommunepolitikk så dreier det seg om å være god på mange forskjellige områder. Vi har greid å score høyt på flere andre områder. Jeg skal innrømme at vi ikke har vært restriktive på jordvern. Men vi skal rullere vår arealplan når vi nå er ferdig med den nye samfunnsplanen, og vi har skjønt at det må bli en annen plan neste gang, sa Ihle Steen.

Videre ville Bleness vite hvordan Hamar-ordfører Einar Busterud kan gå inn for øst-alternativet for ny jernbane, når øst vil innebære tap av matjord og han har et uttalt jordvernengasjement.

- Jeg mener vest er gunstigst også for jordvernet, fordi vi får plass til 300 nye boliger på 30 dekar som blir frigitt ved dagens jernbanestasjon. Det er gunstig med boligbygging i Hamar sentrum, siden folk aksepterer å bo tett midt i byen. Da unngår vi å ta arealer andre steder. Bildet er altså mer sammensatt enn du skal ha det til, kontret Busterud.


Fra venstre: Marte Larsen Tønseth, Anita Ihle Steen, Nils A Røhne og Truls Gihlemoen.

Om Stange-ordfører Nils A Røhne var kategorisk for jordvern på Tokstad og Gyrud, var han ikke kategorisk når det gjaldt Hoberg-jordet i Ottestad.

- Dette arealet vil det bli en diskusjon om. 40 dekar dyrket mark sør for Bessa er hva det kan bli snakk om, sa Røhne.

Talsperson Lars Opsal jr i Jordvernalliansen i Hedmark sa at dette ville være uakseptabelt, og viste blant annet til at det er matjord i nasjonal toppklasse. Opsal jr utfordret også Røhne på å fremme Tangen og Stangebyen framfor en voldsom vekst i Ottestad.

Røhne opplyste da om at det vitterlig er på Navneberget ved Stangebyen at det er størst boligbygging i kommunen - altså utenom dyrket mark.

- Og vi satser på Tangen. Nå er det endelig i gang på Vik. Vi ønsker at Tangen skal vokse, og vi er opptatt av å begrense veksten i Ottestad, sa Røhne.

Ordførerkandidat Marte Larsen Tønseth (Sp) i Løten inviterte Einar Busterud og andre "trangbodde" med på omvisning i Løten, som har 500 boligtomter og som knapt har omdisponert noe dyrket mark de siste fire åra.

- Generelt er det altfor billig å bygge ned dyrket mark, sa hun.

Anita Ihle Steen avsluttet slik:

- Vi har hatt 18 prosent økning i jordbruksproduksjonen i Ringsaker på ti år. Vi har ei helt fantastisk landbruksnæring. Og Jordvernalliansen gjør jobben sin. Det skal de fortsette med.

Les også omtale av debatten i Hamar Arbeiderblad her (forbeholdt abonnenter).


70 engasjerte publikummere - noe som tydelig kom fram da det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til slutt.


Lars Opsal jr, Knut Fangberget, Einar Busterud, Marte Larsen Tønseth, Anita Ihle Steen, Nils A Røhne og Truls Gihlemoen

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Grønn vekst med rødt kjøtt – vi har en plan!

Leder i Hedmark Bondelag, Elisabeth Gjems, vil ikke ta syndebukkstempelet i klimadebatten: «Rett ryggen, kjære bondekollega! Vår næring er framtidsretta, og planen er straks klar for kutt av fem millioner tonn CO2, uten at det er nødvendig å ta ned produksjonen av kjøtt. Du og jeg er en del av løsningen, og vi kan trygt anbefale folk å spise produktene våre.»

Valgkomiteene i Innlandet

Stor interesse for verv i Innlandet Bondelag

Interessen for lederposisjon og styreverv har vært så stor at valgkomiteen for Innlandet Bondelag har lagt fram to likeverdige innstillinger. – Denne «luksusen» er et sterkt tegn på at det nye Innlandet Bondelag anses som viktig og attraktivt, sier Gustav Grøholt, leder i valgkomiteen.

Villsvin-bekymring samlet 200

En sterk bekymring for økende villsvinbestand kom fram da 200 personer strømmet til villsvinmøte i Brandval i Kongsvinger. Klart budskap: Det er et samfunnsansvar å bidra til å få ned villsvinbestanden. Her må alle grunneiere og andre aktører samarbeide og stille solidarisk opp.

Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark

Bli med på seminar om tiltaksplan mot villsvin på Bøndernes Hus på Brandval i Kongsvinger kl 18-21 torsdag 6. februar! Møtet er viktig for best mulig samordning av uttak av villsvin, slik at bestanden holdes nede. Vi ønsker IKKE ytterligere framvekst av villsvin i Hedmark!

Møtte Fylkesmannen med rovdyr-paroler

30-40 personer fra store deler av Nord-Østerdal møtte opp for å markere sin misnøye med rovviltforvaltningen overfor Fylkesmannen i Innlandet. Et kraftfullt opprop og plakater var hva Fylkesmannens representanter fikk servert før det årlige beitebruksmøtet.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen i Akershus.

Grønt fokus for Innlandet – vi ga slowfood til fastfood-Erna

- Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Dette gir store muligheter for Innlandet, sa Erna Solberg på Agenda Innlandet-konferansen. Fra Bondelaget fikk statsministeren slowfood-poteter sammen med flere grønne oppfordringer.

Fantastisk synliggjøring av matregion nummer 1

For et mangfold vi har i matproduksjonen i Innlandet! Gjennom adventstida oppfordret vi folk på facebook til å vise fram de produktene og tjenestene som de setter mest pris på. Engasjementet gir stolthet og trygghet for Innlandet som matregion nummer 1!

Kan bli krise i potetproduksjonen

Mangel på plantevernmidler kan forårsake krise for potetproduksjon og næringsmiddelindustri. Over 70 personer møtte opp på møte om grøntproduksjon og tilgang på plantevernmidler på Brandval i Kongsvinger. Samlet konklusjon: Nå må politikerne gripe inn!

Fant tonen med finnene

Finlands offensive kutt i soyabruk, samt harde skyts i finsk klimadebatt, var noe av det som fylkesleder Elisabeth Gjems og øvrige deltakere tok med seg hjem fra studietur og ledermøte i Finland.

Våre samarbeidspartnere