Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.


Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonsprisen til elever fra Jønsberg videregående skole.

Det er elevene i agronomklassa 3LGA  ved Jønsberg videregående skole som står bak ideen om en seksjonsinndelt landbrukscontainer for søppelsortering og resirkulering. Prosjektskisse ble levert inn til Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet i forbindelse med at de to organisasjonene har opprettet et innovasjonsfond der studenter og elever ved naturbruksskolene i Hedmark oppfordres til å søke.

Elevenes tanke blant ideen er at søppelet skal bli enklere å håndtere for bonden, i en miljøvennlig container.

Ifølge en rapport fra AgriAnalyse forbruker bønder hvert år mer enn 12.000 tonn plast. Rapporten anslår at nesten 80 prosent av bøndene leverer mer enn 75 prosent av plasten de bruker i produksjonen til gjenvinning.

– Dette er et langt høyere enn tall fra andre europeiske land, men målet bør være at vi kan bli enda bedre, mener elevene i agronomklassa 3LGA ved Jønsberg videregående skole.

De vil bidra til å gjøre det enklere og raskere for bønder å resirkulere avfall, samtidig som miljøet skånes for avfall på avveie.

– Å ta i bruk vår landbrukscontainer vil være både tidsbesparende og lønnsomt for bonden, mener de prisvinnende elevene.

Landbrukscontaineren vil være inndelt i flere moduler etter produksjon. På denne måten kan avfallet sorteres på gården og ikke på en miljøstasjon. Dette vil spare bonden for mange turer til gjenvinningsstasjonen.

Forskjellige produksjoner gir ulikt avfall, og dette vil også variere gjennom sesongen. Med modulsystem vil det være lett å tilpasse containeren etter produksjon.

Elevene har laget skisser for hvordan en slik container kan produseres, men har så langt ikke gjort sonderinger mtp produksjon og salg.

Bakgrunn for innovasjonsprisen er at Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet i fellesskap ønsker å bidra til å utvikle ideer som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk.

De to partene har derfor opprettet et innovasjonsfond der studenter og elever ved naturbruksskolene i Hedmark oppfordres til å søke.

Innovasjonsprisen er på på 20.000 kroner.

Prisen ble delt ut av Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng og Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet, på Hedmark Bondelags årsmøte 13. mars 2018 i Elverum.
 

Påskeaksjon i Bondelaget

Påskefrokost for barn i Eidskog kommune

Eidskog Bondelag og Eidskog Bygdekvinnelag inviterte barnehagen på Matrand oppvekstsenter, tredje og fjerde klasse på barneskolen i Eidskog til påskefrokost. De informerte om hvordan maten blir produsert og hvor den kommer fra.

16 millioner egg fra Stange hvert år

Bondelagene i Stange møtte formannskapet onsdag med informasjon om landbruket og utdeling av egg til politikerene. Viktigheten av norsk matproduksjon, matsikkerhet, jordvern og god dyrevelferd var hovedbudskapet til de lokale tillitsvalgte.

I Tolga fikk barna egg fra lokale produsenter

Barnehagebesøk i Tolga

Styret i Tolga Bondelag har i dag vært i Lyngbo og Knutshauåen barnehager og delt ut eggkartonger fylt med egg fra en lokal produsent. Barna var veldig glade for eggene, og takket med å synge noen sanger om egg og kyllinger.

Einar Myki, leder og Arne Haugen, AP, saksordfører for Landbruksmeldinga

MANGE GODE ORD FRA POLITIKERNE VEDR LANDBRUKSMELDINGA – MEN MENER DE NOE MED DET?

Næringskomiteens behandling av meldinga førte til kun mindre justeringer og presiseringer. I den sammenheng kan nevnes: - Vi har fått gjennomslag for at produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet opprettholdes - Komiteen presiserer meldingas distriktssatsing - samtidig sier den noe tvetydig at det er sentrale strøk som skal tat meste av volumøkningen. - Våre krav om bedring i inntektsformulering, jordvern og fondsordninger er ikke tatt til følge

Hedmark Bondelags innspill til regional planstrategi 2012-2015

Hedmark Bondelag har behandlet utkast til regional planstrategi i styret, og påpeker at prioriteringen av landbruket i et framtidsperspektiv for Hedmark i langt større grad må vektlegges. Landbruket og landbruksindustrien betyr svært mye for verdiskapningen i alle kommuner i Hedmark.

Konkurranse i havredyrking

NM i havredyrking

Hvem er flinkest til å dyrke havre her i landet? Norsk Havreforening setter fokus på produksjon av havre av god kvalitet til mat og fôr og med et godt dekningsbidrag til bonden. En eller flere bønder, rådgivere, byråkrater, kornhandlere, landbruksjournalister eller andre med interesse for havre inviteres til å danne dyrkingslag.

Landbruksdirektør Haavard Elstrand inviterte næringa til et tett samarbeid om utforming av et bygdeutviklingsprogram for Hedmark.

Muligheter i Hedmarkslandbruket

På årsmøtet i Hedmark Bondelag inviterte landbruksdirektør Haavard Elstrand næringa til et tett samarbeid om utforming av et bygdeutviklingsprogram for Hedmark.

Styremedlem i Norges Bondelag Trine Hasvang Vaag trakk frem landbruksmeldingens mål om økt matproduksjon i sin tale til årsmøtet.

Årsmøte i Hedmark Bondelag

Styremedlem i Norges Bondelag Trine Hasvang Vaag trakk frem landbruksmeldingens mål om økt matproduksjon i sin tale til årsmøtet. En god tollbeskyttelse og mulighet for økte inntekter er midlet for å nå målsettingene, påpekte hun . Fylkesleder Einar Myki trakk i sin tale til årsmøte frem mulighetene for landbruket i Hedmark. Ferske målinger fra MMI viser at 90 % ønsker å opprettholde et landbruk på minst samme omfang som i dag. Det viser at norske forbrukere forstår at matproduksjon i landet vårt er viktig.

Våre samarbeidspartnere