Jønsberg-elever vant innovasjonspris

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Elever på Jønsberg videregående skole fikk tildelt innovasjonspris på 20.000 kroner på Hedmark Bondelags årsmøte for sin idé om en seksjonsinndelt avfallscontainer spesialdesignet for bonden og arbeidet på gården.


Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og Håvard Bjørgen fra Sparebank 1 Østlandet delte ut innovasjonsprisen til elever fra Jønsberg videregående skole.

Det er elevene i agronomklassa 3LGA  ved Jønsberg videregående skole som står bak ideen om en seksjonsinndelt landbrukscontainer for søppelsortering og resirkulering. Prosjektskisse ble levert inn til Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet i forbindelse med at de to organisasjonene har opprettet et innovasjonsfond der studenter og elever ved naturbruksskolene i Hedmark oppfordres til å søke.

Elevenes tanke blant ideen er at søppelet skal bli enklere å håndtere for bonden, i en miljøvennlig container.

Ifølge en rapport fra AgriAnalyse forbruker bønder hvert år mer enn 12.000 tonn plast. Rapporten anslår at nesten 80 prosent av bøndene leverer mer enn 75 prosent av plasten de bruker i produksjonen til gjenvinning.

– Dette er et langt høyere enn tall fra andre europeiske land, men målet bør være at vi kan bli enda bedre, mener elevene i agronomklassa 3LGA ved Jønsberg videregående skole.

De vil bidra til å gjøre det enklere og raskere for bønder å resirkulere avfall, samtidig som miljøet skånes for avfall på avveie.

– Å ta i bruk vår landbrukscontainer vil være både tidsbesparende og lønnsomt for bonden, mener de prisvinnende elevene.

Landbrukscontaineren vil være inndelt i flere moduler etter produksjon. På denne måten kan avfallet sorteres på gården og ikke på en miljøstasjon. Dette vil spare bonden for mange turer til gjenvinningsstasjonen.

Forskjellige produksjoner gir ulikt avfall, og dette vil også variere gjennom sesongen. Med modulsystem vil det være lett å tilpasse containeren etter produksjon.

Elevene har laget skisser for hvordan en slik container kan produseres, men har så langt ikke gjort sonderinger mtp produksjon og salg.

Bakgrunn for innovasjonsprisen er at Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet i fellesskap ønsker å bidra til å utvikle ideer som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk.

De to partene har derfor opprettet et innovasjonsfond der studenter og elever ved naturbruksskolene i Hedmark oppfordres til å søke.

Innovasjonsprisen er på på 20.000 kroner.

Prisen ble delt ut av Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng og Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig i SpareBank 1 Østlandet, på Hedmark Bondelags årsmøte 13. mars 2018 i Elverum.
 

Bildet er hentet fra fjorårets møte om grunnerverv og skatt

Temadag og skattekurs 2017

Hedmark Bondelag avholder temadag og skattekurs for samarbeidende regnskapskontor, på Radisson Blu Resort Trysil, 30. oktober - 1. november. Temadagen, 30. oktober, er åpen for alle som er medlem av Økonomiforbundet.

Margrete Nøkleby, Ingvill Sveen og Åse Sundvor på stand.

Bondens bugnende bod på Midt i matfatet

Bondelaget kommer til Midt i matfatet i Hamar med kasser fulle av sesongens fristende grønnsaker. På mat- og landbruksfestivalen 15.-17. september vil vi gjerne fremme kunnskapen om hvor maten kommer fra, og hva som skal til for å produsere den.

Innlandets Matpris

Hvem skal vinne Innlandets Matpris i år?

Gulrotprodusent Valborg Alhaug vant prisen i 2015, gårdsbutikkinnehaver og grønt- og eggeprodusent Louise Gjør vant den i 2016. Hvem vinner Innlandets Matpris i 2017? Bli med på å foreslå kandidater fram til 5. september!

Busstur / fagdag for Hedmark-politikere i regi av Hedmark Bondelag, NHO Innlandet og LO i Hedmark 23. august 2017. Gårdsbesøk hos Ole Petter Bokrudstad i Næroset og foredrag og omvisning hos Tine i Brumunddal.

Fremmet bioøkonomi på tur med politikertopper

Slik ser det ut når en hel busslast med stortings- og fylkespolitikere inntar tunet hos en entusiastisk melkeprodusent i Ringsaker. Etter påfølgende besøk hos Tine i Brumunddal var meldingen klar: Matproduksjonen blir svært viktig for Hedmark som spydspiss i bioøkonomien!

Madelen Brenden Olsen hilser på geita

Jakt- og fiskedager med ekte matkjærlighet

Kjærlighet til norsk mat kan vise seg på så mange vis! Til jakt- og fiskedagene har vi med både sauer og geiter, og så lar vi folk bruke både de små grå og de store overarmsmusklene i sin tilnærming til norsk landbruk.

Kyllingbonde Anne Kristine Rossebø, Torill Møystad fra Hedmark og Oppland Fjørfelag, Nortura-nestleder Per Heringstad, Erling Aas-Eng fra Hedmark Bondelag og nestleder Frøydis Haugen fra Norges Bondelag er innledere på møtet.

Stormøte om fjørfekjøtt i Innlandet

Innlandet i ingenmannsland? er tittelen på et møte om framtida for fjørfeproduksjonen i vår region. Møtet finner sted på Nortura Elverum torsdag 17. august kl 19. Hvor skal norsk fjørfekjøtt produseres framover? er det vesentlige spørsmålet som stilles i møtet.

Skarpt innlegg om ulveforvaltning fra Erling Aas-Eng på Norges Bondelags årsmøte

Tok fatt verneorganisasjoner og miljøbyråkrater

De tre forberedte hovedinnleggene fra Hedmark under Norges Bondelags årsmøte tok for seg rovviltproblemer (ulveforvaltning og erstatningspraksis), samt fjørfeproduksjon. Erling Aas-Eng og Ingvald Landet gikk kraftig i rette med verneorganisasjoner og miljøbyråkrater - les innleggene i sin helhet her!

Politisk debatt på Blæstaddagen 2017. Kristian Tonning Riise, Emilie Enger Mehl, Lars Petter Bartnes, Magne Rydland, Nils Kristen Sandtrøen og Mirjam Engelsjord

Politikerpanelet: Sats på Blæstad!

Ja til videre satsing på landbruksutdanning på Blæstad, og ja til landbruksdirektorat-flytting til Mjøsregionen! Solid enighet i politikerpanelet på Blæstaddagen her, men ellers var skillelinjene ganske vante.

Fylkesråd Thomas Breen og Hamar-ordfører Einar Busterud

Millioner til Blæstad-satsing

Som motsats til flytte-diskusjonen av Blæstad, kom Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune med store økonomiske nyheter på Blæstaddagen. Fylkeskommunen vil bruke tre millioner på å finansiere en professorstilling på Blæstad, og Hamar kommune vil bruke 30 millioner til et fond.

Opptog for norsk landbruk og matproduksjon i Oslo 230517. Hedmark Bondelag

Massivt matopptog og klar tale til Dale

4000 personer deltok på opptog for norsk matproduksjon og landbruk, hvorav om lag 250 personer fra Hedmark. Alvdal-bonde Geir Lohn overleverte budstikke fra Hedmark til statsråd Jon Georg Dale.

Våre samarbeidspartnere