Innspillene fra de ulike landbruksorganisasjonene som ble presentert, foreligger digitalt og kan lastes ned her:

Ulike landbruksorganisasjoner: