For mer informasjon ta kontakt med Hege Ericson Leiar i IPT-utvalet i Norges Bondelag eller 

Amund Johnsrud : amund.johnsrud@bondelaget.no

 

 Foto: Margrete Nøkleby