Kursets målgruppe er bonden, men også andre som jobber på gården så som avløser, faste ansatte, sesongarbeidere og familiemedlemmer som deltar i drifta. Andre vil også ha nytte av kurset, men bør da ha tilgang til et gårdsbruk for å kunne gjennomføre alle deler.

 Det kreves ingen spesiell forkunnskap om HMS, men kjennskap til og erfaring fra praktisk arbeid i landbruket. Elever i videregående skole, studieretning Naturbruk, er en egen målgruppe med tilgang til kurset ved kjøp av skolelissens.

Kurset er produsert i samarbeid med forsikringsbransjen og tilsynsmyndighetene. Kun dette kurset gir HMS- rabatt hos Gjensidige – ingen andre.

 På nivå 2 tilbyr LHMS mange kurs med fordypning i fagområder:

  • ”Ingen røyk – ingen ild” er kurs i brannvern.
  • ”Form din egen arbeidsplass” er kurs i praktisk ergonomi.
  • ”Tillit i markedet” tar for seg KSL og systematikk.
  • ”Støyparty” gir innføring i relevant støyproblematikk på gården.
  • ”Gassalarm” er kurs i gassfarer og tiltak.
  • ”Bonde i Stress og Krise” gir kunnskap om å observere, være tilstede og bry seg.
  • ”Pedagogikk” gir veiledningspedagogikk for rådgivere.
  • ”Inn på Tunet” som gir innføring i KSL-krav 11 inn på tunet.

Det stilles krav om grunnleggende HMS- kunnskap for å gå på kursene nivå 2. Det betyr ”Praktisk HMS- arbeide” eller tilsvarende. Imidlertid stiller verken tilsynsmyndigheter eller KSL krav om disse kursene.

En del kjøpere av Inn På Tunet- tjenester, kommune eller andre, stiller ofte krav til at tilbyder har dette kurset. Noen nettverksgrupper har også tatt dette inn i sine krav.

 Se ellers www.lhms.no