Med iskald mars måned og fortsatt mye snø på jordet, er det lite som minner om våronn og såing. Men forberedelsene er i gang, og tida fram dit går fort!

Johannes Ingvoldstad, faglig koordinator på Blæstad, og Morten Berntsen, forsøkstekniker ved Hedmark Landbruksrådgiving, gleder seg til å ta imot påmeldinger og prøve ut ulike dyrkingsplaner.

For det er nettopp poenget: Hvert lag skal utforme sin egen plan og ta valg når det gjelder blant annet havre-sort, så-mengde, gjødsel, plantevern og høstetidspunkt. Lagene blir tildelt hver sine forsøksruter, og Hedmark Landbruksrådgiving vil utføre alt arbeidet med dyrkingen på Blæstad – alt etter ”ordre” fra de enkelte lagene.

Det laget som får mest ut av sitt areal, når det gjelder mengde og kvalitet målt opp mot kostnader og arbeidsinnsats, blir kåret til vinner av Åpent norsk havremesterskap 2013.

- Veldig spennende å kunne teste ut teorier, utveksle erfaringer og få ulike aktører på banen gjennom en slik konkurranse. Dette gleder vi oss til! sier Johannes Ingvoldstad.

Flere lag er klare, blant annet skal Hedmarken Landbrukskontor stille med et lag.

Arrangørene håper bønder, landbruksskoleelever, rådgivere, byråkrater, kornhandlere, landbruksjournalister og andre med interesse for korn går sammen om å danne dyrkingslag.

Bakgrunnen for konkurransen er at det produseres for lite mathavre i Norge. Det er dessuten behov for å heve kvaliteten på norsk fôrhavre.

Havre-NM ble arrangert for første gang i fjor, med utgangspunkt på Romerike.

Nå utvides NM til tre dyrkningssteder: Blæstad i Vang i Hedmark, Øsaker i Østfold og Stjørdal i Nord-Trøndelag, i tillegg til Hvam videregående skole på Romerike. Landbruksrådgivingen i de ulike områdene står som arrangør, sammen med Norsk Havreforening.

Hvert lag betaler 5000 kroner for å delta. Dette fordi både fylkesvinnere og landsvinner får en pengepremie – jo flere deltakerlag, desto større premier.

Vinneren må dessuten stå fri til å gjøre en egen omskriving av den velkjente sangen ”Jeg er havren”, i retning av ”Jeg er havremester”!

Påmeldinger sendes til:
havre.hedmark@lr.no