Fylkesordfører i Hedmark Dag Rønning, Åmot-ordfører Ole Gustav Narud, Elverum-ordfører Erik Hanstad, Slettås-innbygger Elin Bråten og NJFFs Martin Monné.

«Alle» var der: Stortingsrepresentanter fra Hedmark og Oppland, en lang rekke ordførere fra begge fylker, representanter fra ulike organisasjoner, samt innbyggere, beitenæring, grunneiere, jegere, friluftsfolk. Og media viste en usedvanlig stor interesse. Her var nasjonale media av alle slag. Så godt som alle Hedmark-mediene tok turen inn til Oslo: Hamar Arbeiderblad, Glåmdalen, Østlendingen/RB/HD, NRK Hedmark og Oppland, Arbeidets Rett og Alvdal Midt i Væla/Tynsetingen.


Stortingspresident Olemic Thommessen (H) fra Oppland tok imot folkemengden foran Stortinget, og sa at han er sikker på at engasjementet blir lagt merke til.

Appeller ble holdt i bredt monn: Bondelagets Einar Frogner (fra Vang), NJFFs Knut Arne Gjems (fra Åsnes), utmeldt Høyre-politiker Sissel Frang Rustad (fra Åmot),Norskogs Gaute Nøkleholm (fra Stange), Slettås-innbygger Elin Bråten (fra Slettås i Trysil, så klart), ordfører Erik Hanstad (fra Elverum) og stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen (H, fra Åsnes) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp, fra Stange) – for å nevne noen.
Og om vi i noen grad fokuserer på hedmarkinger her, så la det være klart: Dette fikk så visst form av et særdeles bredt bygdeopprør, med engasjement og frammøtte fra hele landet, og med nasjonalt fokus.

Einar Frogner la i sin appell vekt på at statsråden har holdt Stortinget, rovviltnemndene og lokalsamfunnene for narr, noe du kan lese om i egen sak.


Einar Frogner under appellen foran Stortinget

Du kan også laste opp hele Frogners appell.

Etterpå gikk opptoget opp Karl Johan til Klima- og miljødepartementets lokaler. De mange aksjonistene skviset seg inn i den forholdvis trange gata, etter direktiver fra et solid politioppbud.


I fremre del av toget gikk Alvdal Bondelags leder Geir Lohn med Hedmark Bondelags fane.

Trommer lød taktfast, og folkemengden var heller ikke stille. Det startet med hey-hey-hey, men gikk raskt over til følgende rop: Vidar må gå, Vidar må gå!


Taktfaste rop opp mot departementets andre etasje: Vidar må gå!

Etter møtet med Knut Arne Gjems (NJFF Hedmark), Einar Frogner (Norges Bondelag), Sissel Frang Rustad (utmeldt Høyre-politiker fra Åmot), Stein Erik Stinesen (advokat i Utmarkskommunenes Sammenslutning) og Rune Støstad (ordfører i Nord-Fron), håpte deltakere og arrangører at Vidar Helgesen ville komme ut og møte de tallrike frammøtte, men det skjedde ikke.

I stedet var det skuffede møtedeltakere som kom ut og fortalte at Helgesen hadde ytterst lite konkret å komme med, samtidig som folkemengden fikk beskjed om å forlate stedet.


Einar Frogner fortalte om skuffelsen over møtet til NRK Hedmark og Oppand.

- Det kom veldig lite nytt under møtet og ministeren viste ingen tegn til bevegelse i forhold til tolkningene av Bern-konvensjonen, sa Frogner.

Men uansett mangel på umiddelbare resultater: For et engasjement fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold – og fra resten av landet med! Det kom mange tilreisende med fly, og vi hørte til og med om en deltaker som hadde kjørt bil fra Troms!

Bondelaget takker hjerteligst for engasjementet og oppmøtet. Og: Siste ord er ikke sagt! Her er vi mange gode krefter som kjører på videre!


Åsnes-ordfører Ørjan Bue (Sp) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (fra Stange) tett på trommene utenfor Klima- og miljødepartementet.

 


Rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag intervjues av Hamar Arbeiderblad, med stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp, fra Ringsaker), Hedmark Bondelags organisasjonssjef Margrete Nøkleby og Stange-ordfører Nils A Røhne i bakgrunnen.


Stange-ordfører Nils A Røhne sammen med en rekke stangesokninger: Kari L Austlid, Thor Ludvig Løken, Bjarne Lang-Ree og Margrete Nøkleby.


Politiet hadde sitt svare strev med å holde gata foran Klima- og miljødepartementet åpen for biltrafikk.