Det nye styret i Norges Bondelag: Per Skorge (generalsekretær), Brita Skallerud, Bjørn Gimming, Ingunn Sognnes, Berit Hundåla, Nils T. Bjørke, Synne Vahl Rogn, Lars Petter Bartnes, Kathrine Kleveland, Inger Johanne Sveen, Kristin Iansen, Trine Hasvang

 
 Mer om det nye styret kan lastes ned på www.bondelaget.no  

 

Utsendingene fra Hedmark til årets årsmøte var følgende:

Fra NBs styre:

 • Einar Frogner, Vang
 • Even Mengshoel, Brøttum

Fra NBs valgnemnd:

 • Ragnhild Finden Barka, Stange

NBs representantskap:

 • Einar Myki, Løten

Utsendinger:

 • Inger Amb, Ringsaker
 • Thomas Meyer French, Åmot
 • Anne Kristine Rossebø, Våler
 • Embret Rønning, Vingelen
 • Karstein Hove Bergset, Rendalen
 • Kjerstin G. Lundgård, Åsmarka
 • Eivind Mehl, Åsnes
 • Erling Aas-Eng, Tolga
 • Hanne Guåker, Nes

Utsending fra NBU:

 • Erik Krogrud, Nes

Fra kontoret:

 • Ludvig Bjerke-Narud, Hamar