Slik jeg oppfatter loven, er det i utgangspunktet forurenser som er ansvarlig for evt forurensning. Imidlertid er det slik at når forurenser ikke har midler til å foreta den nødvendige opprydding, så konstaterer Høyesterett at  ansvaret ligger hos nåværende grunneier, sier Ludvig Bjerke-Narud. De opprinnelig festekontraktene ble inngått på 50-tallet – lenge før nåværende grunneier overtok eiendommen.

Denne saken vil nødvendigvis skape stor usikkerhet for mange grunneiere. Etter det jeg forstår vil det fra flere av grunneierorganisasjonene blir tatt politiske kontakter for å vurdere om det er mulig at loven kan endres på dette punkt, sier org.sjef Ludvig Bjerke-Narud

Les oppsummering av saken i Årringer fra NORDSKOG