Korn og kjøtt har fått sine ekspertutvalg nedsatt av landbruksministeren. Grøntnæringa tar selv et initiativ som skal bidra til å utnytte vekstmulighetene i grøntsektoren. - Faglige utfordringer er i høyeste grad til stede også i vår næring. God agronomi er alfa og omega, og det må vi jobbe videre med. Vi blir aldri utlært på det området, sier Anders Nordlund, styreleder i Gartnerhallen.