Elisabeth Gjems og Kristina Hegge i samtale med statsminister Erna Solberg og regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Landbrukets betydning og store muligheter var en gjennomgangstone på Arena Innlandet, den store konferansen i regi av Innlandet fylkeskommune, NHO, LO og SpareBank 1 Østlandet 14. januar 2020.

Fylkeslederne Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag og Kristina Hegge i Oppland Bondelag fikk en prat med statsministeren ved ankomst. Inngangen til overrekkelse av matgaven til Erna Solberg ga seg nesten sjøl, sett i lys av at statsministeren fikk mye kritikk nylig da hun på twitter ba om anbefaling av fastfood-steder på sin ferd fra Sola under parkeringshus-brannen.

Elisabeth Gjems viste til dette, og overleverte en kurv med Nansen-poteter som er møysommelig framforedlet i Innlandet, hos Graminor i Vang i Hamar, samtidig som hun bedyret at dette på alle vis er slowfood (som dog kan bearbeides til fastfood).


Elisabeth Gjems, Kristina Hegge og Erna Solberg.

Kortet til Erna Solberg lød som følger:

Kjære Erna. Snu blikket mot Innlandet. Her står vi klare til å bidra til morgendagens grønne verdiskaping. Det ligger uante muligheter i å utvikle produkter fra jorda, skogen og husdyra våre. Vi ber regjeringen bidra med politikk og penger for å sette fart på grønn bioøkonomi.
Poteten er som poteten – den kan brukes til alt! Slowfood og fastfood, hverdag og fest! En matvare med lite karbonavtrykk.
Nansen-poteten er utviklet i Innlandet: Robust, smaksrik og mangfoldig. Hvert år utvikles nye typer frø og poteter i Innlandet, slik at vekstene skal tåle klimaforandringer og sykdom bedre, og gi høyere avlinger. Slik utvikler vi også melkekua Norsk Rødt Fe og Norsk Svin, slik at hele verden etterspør semin fra disse dyrene.
Hilsen Kristina og Elisabeth i Innlandet Bondelag.

Statsministeren kvitterte med spørsmål om hvordan potetene best tilberedes, og de kan gjerne kokes.
Nansen-potetene er utviklet med tanke på et krevende klima, og er blant annet motstandsdyktig mot tørråte.


SpareBank 1 Østlandet-direktør Richard Heiberg, fylkesordfører Even Aleksander Hagen og NHO-regiondirektør Jon Kristiansen var blant dem som var til stede ved Solbergs ankomst og munter potetoverrekkelse.

Landbrukets betydning og store muligheter var gjennomgangstone på Arena Innlandet, den store konferansen i regi av Innlandet fylkeskommune, NHO, LO og SpareBank 1 Østlandet.
Statsministeren gjestet konferansen som ble arrangert for første gang i kjølvannet av fylkessammenslåingen, og som etter planen skal bli et årlig arrangement på rundgang i ulike deler av fylket.

Solberg omtalte mulighetene i landbruk og grønn næring slik:

- Vi trenger flere grønne jobber, og Innlandet er i posisjon til å bidra sterkt til dette. Innlandet er et tyngdepunkt innen biobaserte næringer; jord og skog. Regionen har tunge bedrifter innen skog, som Moelven og Hunton, og innen avl, som Geno og Norsvin. NHO og NMBU har i dag lagt fram en rapport som viser potensial for ny verdiskaping på 40 milliarder innen 2050 i biobaserte næringer. Dette gir store muligheter for Innlandet, og jeg håper dere griper disse, i nært samarbeid med forskningsmiljøer, sa Solberg (se omtale av NHO/NTNU-rapporten nedenfor).

Konferansens over 500 deltakere fikk gjennom dagen høre oppunder 30 innlegg og foredrag, innledet av fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Han trakk fram grønn næring slik:

- Bærekraftig matproduksjon med lite bruk av antibiotika er et av de viktigste bidragene fra Innlandet til Norge og resten av verden. Vi har svaret på mange av de utfordringene som samfunnet står overfor. Svaret ligger i bioøkonomien, der vi skal tjene penger på alt som gror. Innlandet har Norges matfat og Norges grønne lunger. Vi skal bli det grønne lykkelandet, sa Hagen.

Til konferansen hadde NHO nasjonalt klar en rykende fersk rapport om biobasert verdiskaping og framtidsperspektiver. Rapporten er utarbeidet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og ble presentert av prorektor forskning Øystein Johnsen.

Rapporten viser et potensial for 2700 nye årsverk og økt biobasert verdiskaping på minst 40 milliarder kroner innen 2050 særlig innen følgende felter:

• Omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff.
• Bioraffinering av bioressurser til mikrobiell mat og fôr.
• Presisjonsavl basert på genetisk forskning.
• Utvikling av robotbasert produksjonsteknologi.

På flere av disse feltene er Innlandet helt i tet, og det er ikke tilfeldig at NHO valgte å legge fram rapporten i Innlandet, først for media hos Norsvin i Hamar, deretter på Agenda Innlandet.
Som administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO sa:

- Det er her i Innlandet det største potensialet er. Denne dagen har vært en manifestasjon av hva Innlandet har å by på. I biobaserte næringer har vi noen utrolige fortrinn her i Innlandet, med utgangspunkt i jorda og skogen. For eksempel har vi nå i Norge tre ganger så mye tømmer stående som for 100 år siden. Dette kan vi blant annet ta utgangspunkt i til utvikling av fôr til husdyr- og oppdrettsnæring, sa Almlid.


Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO og Hedmark Bondelag-leder Elisabeth Gjems hadde en god samtale om Innlandets store muligheter i bioøkonomien og synliggjøring av dette på Agenda Innlandet-konferansen.

 På Norsvin ble det pekt på Innlandets sterke posisjon innen husdyravl og genetikk. Innen avl er vår region i tet i verdensmålestokk, og vi utvikler oss stadig videre. I dag har for eksempel hver femte gris i verden gener fra Norge.

- Vi er stolte av å være med på å utvikle dette, sier leder Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag.

Prorektor Øyvind Johnsen trakk blant annet fram at norsk avl- og foredlingsarbeid gir høy kvalitet plante- og dyrematerialer, god produktkvalitet, høy lønnsomhet og mattrygghet. Dette gir potensial for økt matproduksjon og verdiskaping.

Trevirke kan brukes til råstoff for mat- og fôrråvarer. Dette gjelder fôr til både husdyr og fisk. Her er forskningen kommet langt.
I tillegg gir digitalisering og presisjonslandbruk muligheter for et mer effektivt, presist og miljøvennlig landbruk.
Innen begge disse områdene er aktører i Innlandet sterkt på banen.

- Innlandet har mye på plass, blant annet innen tradisjonsrike virksomheter som Geno, Skogfrøverket, sa Johnsen.

Flere trakk fram mulighetene for det grønne Innlandet:

- Innlandet er det største skogfylket og jordbruksfylket, og kan være den største aktøren i den revolusjonen vi står oppe i, sa fylkesmann Knut Storberget.

- Innlandet har naturressursene og en fantastisk mulighet til å bli ledende på enda flere områder enn Innlandet er ledende på nå, sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen, og trakk blant annet fram Innlandet som viktig lokasjon for kommende biodrivstoff-fabrikker i Norge. Beregninger viser at det er rom for ti slike i Norge. Gabrielsen fortsatte slik:

- Det trengs en mer aktiv næringspolitikk. Vi som er til stede her i dag har alle ansvar for å bidra til å realisere flest mulig av mulighetene som har kommet fram for Innlandet, blant annet i Innlandsutvalgets rapport. Innlandet må også sjøl ta ledende posisjoner, sa Gabrielsen.