Gratulerer til Løten som årets lokallag!

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Løten Bondelag kåret til årets lokallag i Hedmark. Du store tid for en aktivitet de har hatt siste året!


Løten Bondelag er årets lokallag i Hedmark. I midten lokallagsleder Ingvill Sveen. Hun omkranses av organisasjonssjef Margrete Nøkleby og fylkesstyremedlem Åse Sundvor. Bildet er tatt på stand under Midt i matfatet, hvor Løten Bondelag spiller en viktig rolle.

Hedmark Bondelag deler hvert år ut pris til årets lokallag. Fylkesstyret tildeler prisen til ett av de 34 lokallaget i fylket, ut fra et sett kriterier som blant annet omhandler følgende:

  • Høyt aktivitetsnivå. Dvs: Bredde – god tilslutning – samarbeid med andre – kursvirksomhet – deltakelse på arrangement – politisk kontakt.
  • God synlighet i lokalmiljøet / oppslag i media. Stands og utadrettede arrangement.
  • Oppfølging av medlemmer og godt organisert arbeid med verving.

Løten Bondelag har hatt et høyaktivt arbeidsår i 2018-2019, med 8 medlemsarrangement med ulike tema, som solenergi/strøm, velferdsordninger, klima, info fra Løten kommune, samt sosial fagtur til Felleskjøpet Kløfta og Holstad.

Løten Bondelag arrangerer aksjon skolegris hvert år på Løten ungdomsskole, i samarbeid med Norsvin og Nortura. Dette er en utmerket rekrutteringsarena for kjøttskjærerfaget.
Videre arrangerer Løten Bondelag Åpen gård i samarbeid med Vang, Stange, Romedal og Vallset, Furnes og Veldre Bondelag, de har stor stand med dyr på Pultost og akevittdagene i Løten, og de bidrar sterkt under Midt i matfatet i Hamar.

Premien til årets lokallag er 5000 kroner fra Norges Bondelag, samt et flagg fra Hedmark Bondelag.
Årets lokallag i fylket nomineres videre til Årets lokallag nasjonalt i Norges Bondelag.

Hedmark Bondelag har fast delt ut prisen på årsmøtet i mars. I år ble årsmøtet utsatt på ubestemt tid på grunn av koronakrisen.
For å kunne nominere videre til Norges Bondelag i tide, ble prisen kunngjort på et telefonmøte for lokallagsledere, utvalgsledere og fylkesstyre mandag 16. mars.
Offisiell overrekkelse av prisen vil finne sted ved passende anledning når unntakstilstanden er over.

Vi gratulerer Løten Bondelag så mye med prisen Årets lokallag!

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.

Våre samarbeidspartnere