Hovedeffektene av Fremskrittspartiet landbrukspolitikk vil være at det ikke vil være lønnsomhet for bønder i Norge, verken de som er store eller små, de som driver under de beste naturgitte forholdene eller mer marginale områder.

 FrP foreslår å kutte støtten til landbruket med 6645,5 millioner kroner. Det vil få enorme konsekvenser for dagens jordbruk.

 Norges Bondelag har sett nærmere på hva Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, programforslag, merknader og forslag partiet har hatt i behandlingen av Landbruks- og matmeldinga og siste jordbruksoppgjør for 2013 vil bety i praksis.

  •  Mange bønder vil få et negativt vederlag til arbeid og egenkapital, eller sagt med andre ord: Bøndene må betale for å produsere mat. Når Norges Bondelag har regnet på konsekvensene får vi ERROR-varsel på kalkulatoren, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.
  • En kan vanskelig se at noen tør satse under slike rammevilkår, ei heller at banker og kredittinstitusjoner vil tørre å låne penger til de som måtte vurdere å investere. Noen bønder vil klore seg fast å holde ut i påvente av bedre tider, men avskallingen fra landbruksnæringa vil være enorm, sier Bjørke.

 FRPs forslag vil få store negative følger for bosetting, kulturlandskap og produksjonsvolum.

  •  Dette vil få konsekvenser for næringsmiddelindustrien i distriktene, både for den samvirkebasert og andre eierformer. Slakterier og meierier må legges ned, og arbeidsplasser vil forsvinne. Vi har tidligere regnet ut at Høyres politikk vil gi alvorlige konsekvenser for norsk matproduksjon. Gjennomgangen av FrPs politikk gir klar melding om at et blåblått alternativ vil gjøre at norsk matproduksjon vil komme ytterligere dårlig ut, sier Bjørke.
  • I Hedmark er det totalt ca 9 000 sysselsatte i jordbruket og jordbruksbasert industri, og jordbruket er viktig for den totale verdiskapningen i vårt fylke.  I tillegg kommer alle de som selger tjenester til jordbruket som håndverkere, maskinforhandlere osv.
  • Hvis FrPs politikk blir gjeldene vil det ha store konsekvenser for et landbruksfylke som Hedmark sier leder i Hedmark Bondelag Einar Myki.

 Les mer om konsekvenser av FrPs politikk  her

Kontaktperson: 

 Leder i Hedmark Bondelag Einar Myki tel 90 74 50 79,  e.myki@online.no

Organisasjonssjef Margrete Nøkleby tel 62 55 53 13, 97 71 33 67, margrete.nokleby@bondelaget.no