Hedmark Bondelag ønsker innspill fra alle lokallag mht Meld. St.9 - Landbruks- og matpolitikken; Velkommen til bords innen 3 februar 2012.

Ny landbruksmelding og jordbruksforhandlingene vil også være tema på regionmøtene i slutten av januar.