Fra venstre: Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, konserndirektør Lars Tretteteig i Synnøve Finden, leder Einar Myki i Hedmark Bondelag, leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og fabrikksjef Øyvind Berg ved Synnøve Finden.

 

Tretteteig sa dette da representanter fra Bondelaget, LO og Senterpartiet i dag, torsdag 5. september, var på besøk på Synnøve Finden-meieriet på Alvdal.

Ostetollen ble naturlig et viktig tema, siden Frp i sommer hevdet at Finden kunne levd like godt uten toll på landbruksvarer. Tollen på enkelte typer ost og storefekjøtt, samt lammekjøtt, ble i fjor endret fra kronetoll til prosenttoll for å gi bedre beskyttelse av norske råvarer – noe særlig Høyre og Frp har vært kritiske til.

På dagens møte var konserndirektør Lars Tretteteig i aller høyeste grad på enighetslinja når det dreide seg om ostetollendringen.

- Jeg tror ikke vi har så ulike synspunkter på dette området. Vi er enige i at det er nødvendig å ha et effektivt tollvern i bunn. Dette er viktig for å gi bonden et godt inntektsgrunnlag, sa Tretteteig.

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag lurte på om Tretteteig mente at Synnøve Finden kunne drive osteproduksjon uten toll.

- Svaret på det er ganske åpenbart: Det vil være vanskelig å konkurrere over tid uten et tollvern. Vi må ha et effektivt system i Norge for å opprettholde melkeproduksjonen og dermed osteproduksjonen. Vi ser at endringen fra kronetoll til prosenttoll er en ordning for å opprettholde melkeproduksjonen og sikre tilgang på norskprodusert råvare. Jeg tror altså ikke at det er noen stor uenighet mellom oss der, sa Tretteteig.

Da det kom til melkepris, derimot, var det ikke full enighet mellom landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Norges Bondelag-leder Nils T. Bjørke og Synnøve Findens Lars Tretteteig.

Synnøve Finden mener at det ikke er like konkurransevilkår mellom Tine, som er den store aktøren i bransjen og samtidig markedsregulator, og mindre produsenter som Synnøve Finden. Finden er blant annet kritisk til måten prisutjevningsordningen fungerer på, og mener at selskapet må betale for høy pris på melka til Tine.

- For oss er det viktig å få avtale om en riktig pris på melka. På sett og vis kan dette sammenliknes med telesektoren, hvor Post- og teletilsynet fastsetter hva Telenor kan kreve i betaling for linjeleie, sa Tretteteig, og ønsket seg en tilsvarende tilsynsordning innen melkeproduksjon/jordbruk.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke konkluderte slik:

- Jeg tror Synnøve Finden er blant dem som er mest avhengig av tollvern og prisutjevningsordning med leveringsplikt. Og for å si det slik: Jeg tror Synnøve Finden er vel så avhengig av norsk melkeproduksjon, som bonden er avhengig av Synnøve Finden.

Mens Tretteteig da gjentok:

- Vi har forståelse for at det trengs et effektivt tollvern. Men vi vil ikke være deltakere i en politisk diskusjon.

Synnøve Finden har nå 12-14 prosent av gulost-markedet, etter å ha vært oppe i 20 prosent. Også innen brunost har Synnøve Finden 12-14 prosent markedsandel. I tillegg produserer Finden store mengder gulost til matvareaktørenes egne merkevarer/private labels. Dette utgjør 30-35 prosent av Synnøve Findens produksjon, etter sterk økning i etterspørselen de siste årene.

 

 

Fakta om ostetoll:

Regjeringen varslet i oktober i fjor at den ville gå over fra kronetoll til prosenttoll på enkelte typer ost og storfekjøtt, samt på lammekjøtt. Bakgrunnen var at kronebeskyttelsen var fastsatt i 1995, og med prisstigningen som har vært siden den gang, har tollbeskyttelsen på varene blitt lavere.

Regjeringen var i sin fulle rett til å gjøre dette, motforestillingene har snarere vært av politisk art.

Når det gjelder ost, var hensikten å beskytte produksjonen av norsk storkonsumost, som Norvegia, Jarlsberg og Synnøve Gulost. 40 prosent av all norsk melk går til denne produksjonen.

Det er en rekke unntak fra ostetollendringen. Overgangen fra kronetoll til prosenttoll gjelder kun to av 14 tollinjer. Endringen gjelder kun harde og halvharde oster. Altså er myke oster som Roquefort, Gorgonzola, Camembert og Brie unntatt. Og blant de harde og halvharde ostene er også 14 oster unntatt.

Norges Bondelag-leder Nils T. Bjørke, konserndirektør Lars Tretteteig i Synnøve Finden og landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum hadde sammenfallende synspunkter om ostetollen.