Et knippe knallgode bilder som ble delt i forbindelse med adventskalenderen. (Fotografer: Hanne Guåker, Linda Suleng, Borgny Sletten, Birgitte Vedum Skaare, Marita Aanekre og Marianne Hermansen Meidell)
 

Fra 1.1.2020 ble det nye fylket Innlandet en realitet. Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag blir etter planene slått sammen til Innlandet Bondelag på årsmøtet 19. mars 2020.

Innlandet er landets største landbruksfylke, og visjonen for det nye Innlandet Bondelag er at Innlandet skal være MATREGION NUMMER 1.
Bondelaget vil gå i bresjen for alle de gode produktene og tjenestene som landbruksnæringa i regionen leverer. Sammen fyller næringa hele tallerkenen, og en rekke samfunnsoppgaver attpå. Næringa kjennetegnes av stor bredde, slik at Innlandet trygt kan kalles en matregion nummer 1- med smak av mangfold.

Gjennom adventstida spurte vi følgerne på facebooksidene til Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag om hvilke produkter og tjenester de setter mest pris på.
Hver dag fra 1. til 24. desember la vi ut et eksempel på produkt/tjeneste fra vår mangfoldige næring i Innlandet, og oppfordret folk til å bruke kommentarfeltet til å komme med bilder, historier eller assosiasjoner når det gjelder de aktuelle produktene.
Gjennom adventsdagene har vi hatt fokus på tomat og agurk, storfekjøtt, skog, sau og geit, potet, ost, mjølk, løk, kålrot, kål og salat, kylling, korn, julebordets gleder, inn på tunet-tjenester, hjort, gulrot, gris, gras og utmark, gardsturisme, epler og plommer, entreprenør/utmark-tjenester, egg, bær og bioenergi.
Alt dette produserer vi så klart i Innlandet!

For et engasjement! Gjennom perioden har vi nådd over 75.240 lesere, og vi fikk 122 kommentarer.
Vi har nå trukket ut to vinnere fra Oppland og to fra Hedmark, som får et fritt valgt plagg fra Bondelags-kolleksjonen:


Foto: Simona Kostelnikova

 • Simona Kostelnikova viste fram økologiske mangalitsagris som går ute på 800 meters høyde på Brekkom i Fåvang.


Foto: Mona Løndalen Taraldrud

 • Mona Løndalen Taraldrud viste fram løkproduksjon på Toten nærmest fra a til å, med blant annet setting av løken 22. april, spiring 15. mai, høsting og til slutt levering av løk til pakkeriet vinterstid.


Foto: Astrid Marie Sinnerud

 • Astrid Marie Sinnerud fra Stange engasjerte seg gjennom hele perioden, og kom med bildeglimt fra gulrotproduksjon, en fristende bolle med jordbær, potethøsting med ivrig deltakelse fra neste generasjon, samt at hun fremmet svineproduksjonen med bilde av et herlig spekematfat og kornproduksjonen med bilde av fersk brødbakst. 


Foto: Tine

 • Amund Grindalen fra Elverum engasjerte seg på ostens dag med å rette tommelen opp for sin klare favoritt, Jarlsberosten. En ost i verdensklasse!

Om du er nysgjerrig på grunnlaget for Innlandets posisjon som Norges største landbruksregion og matregion nummer 1, så kan du kikke på følgende nøkkeltall:

Innlandet har:
Ressursgrunnlaget:

 • 20 % av landets produktive jordbruksareal (ca. 2 mill daa)
 • 30 % av landets produktive skogareal
 • 40 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge

Verdiskaping og sysselsetting:

 • 10 mrd. kr i årlig verdiskaping i nær komplette verdikjeder for jord- og skog, dette utgjør ca 8 % av samlet verdiskaping i regionen
 • Grunnlag for 23.000 arbeidsplasser (13 % av samlet sysselsetting)
 • Grønn kunnskapsproduksjon på alle nivå (7 landbruksfaglige læresteder)
 • Norges ledende bioøkonomiklynge er i Mjøsregionen

Noen av Innlandets fortrinn er:

 • Et nasjonalt tyngdepunkt for produksjon og foredling av landbruksråvarer
 • Nær komplette verdikjeder for de fleste hovedproduksjoner
 • Et nasjonalt tyngdepunkt for grønn kompetanse, innovasjon og nyskaping
 • Verdensledende bedrifter innen genetikk og avl
 • Landbruket har (stort sett) en solid posisjon i bevisstheten lokalt og regionalt
 • Nærhet til større markeder

Det foregår nå et stort arbeid og mange prosesser for å bygge videre på dette.
Flere rapporter peker på muligheter for vekst innen grønne næringer i Innlandet:
SINTEF rapport: potensialet innen grønne næringer i Innlandet kan gi en økt verdiskapning på 20 milliarder og 25 000 arbeidsplasser.
NMBU-rapport utarbeidet til NHO viser på nasjonalt nivå potensial for biobasert verdiskaping på minst 40 milliarder kroner innen 2050 særlig innen følgende felter:

 1. Omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff
 2. Bioraffinering av bioressurser til mikrobiell mat og fôr
 3. Presisjonsavl basert på genetisk forskning
 4. Utvikling av robotbasert produksjonsteknologi.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO uttaler som følger: - Innlandet har store muligheter. Det er her det største potensialet er.
 

Her følger et lite utvalg av øvrige blinkskudd som ble delt på våre facebooksider i forbindelse med adventskalenderen:


Foto: Jan-Ivar Hagen


Foto: Ingvill Sveen


Foto: Mari Trøan


Foto: Ola Masseng Sylte


Foto: Ingvald Landet


Foto: Marita Aanekre