Last ned program til fagdag: Brann.

Landbrukets HMS tjeneste tilbyr også flere kurs mht praktisk HMS. Sett av tid i oktober eller november:  

 

Hedmark

Elverum

19.11.2012

Elisabeth Onsager, tlf. 907 65 798. E-post: elisabeth.onsager@lhms.no

Elisabeth Onsager

Dagtid

 

Hedmark

Nydal

30.10.2012

Linn Thorud, tlf. 977 45 586.

Linn Thorud

 

Kveld

E-post: linn.thorud@lhms.no

Hedmark

Nydal

28.11.2012

Linn Thorud, tlf. 977 45 586

Linn Thorud

 

Kveld

E-post: linn.thorud@lhms.no

Hedmark

Brandval

31.10.2012

Brandval og Vinger Bondelag v/Kari Jacobsen, tlf. 908 21 646. E-post: ro-ja2@online.no

Kari-Anne Aanerud

 

Kveld