Valgkomiteen 2012 har bestått av:
·Eli Petra Lund, Tylldalen, leder
·Valborg Alhaug, Stange.
·Harald Hagen, Romedal og Vallset.
·Gunn Randi Finstad, Rendalen
·Vidar Julien, Grue
 
Komiteen har fremmet følgende forslag til Hedmark Bondelags årsmøte 13.-14.mars 2012:
 
1.Valg av leder for 1 år:
·         Einar Myki, Løten – gjenvalg.
 
2. Valg av styremedlemmer for 2 år:
·         Eivind Mehl, Åsnes – gjenvalg
·         Erling Aas-Eng, Tolga, ny
 
Ikke på valg:
·         Inger Amb, Ringsaker
·         Thomas A. Meyer French, Åmot
 
3. Valg av varamedlemmer til styret for 1 år:
            1. Anne Kristine Rossebø, Våler - gjenvalg
            2. Elisabeth Horneman, Folldal - ny
            3. Kjerstin G. Lundgård, Åsmarka – gjenvalg
            4. Thor Ludvig Løken, Stange
           
4. Valg av nestleder for 1 år:
·         Eivind Mehl. Åsnes - gjenvalg
 
 
5. Valg av utsendinger til NBs årsmøte for 2 år:
·         Karstein Bergset, Rendalen - gjenvalg
·         Kjerstin G. Lundgård, Åsmarka – gjenvalg
·         Eivind Mehl, Åsnes – gjenvalg
·         Erling Aas-Eng, Tolga – ny
·         Hanne Guåker, Nes  - ny
 
Ikke på valg:
·         Inger Amb, Ringsaker
·         Thomas French, Åmot
·         Anne Kristine Rossebø, Våler
·         Embret Rønning, Vingelen
 
6. Vararepepresentanter for utsendingene til NBs årsmøte for 1 år:
            1. Per Ousten, Dalsbygda – gjenvalg
            2. Berit Grindflek, Rendalen – ny
            3. Eli Petra Lund, Tylldalen – gjenvalg
            4. Amund Spangen, Løten – gjenvalg
            5. Kjersti Rinde Omsted, Grue – ny
            6. Stine Mølstad, Nes – gjenvalg
            7. Trond Trovåg, Eidskog – ny
            8. Marianne Lunåsmo, Tynset – gjenvalg
            9. Louise Gjør, Stange – gjenvalg
            10. Ludvig Bjerke-Narud, kontoret
 
7. Vararepr. for nestleder i NB’s representantskap:
·         Inger Amb, Ringsaker – gjenvalg
 
8. Valg av møteleder m/vararepr. for årsmøtet 2013:
·         Per Ousten, Dalsbygda
m/vara Kjerstin G. Lundgård, Åsmarka
 
9. Stipendiefondets styre:
Fylkesstyret.
 
10. Valgkomite 2012:
·         Knut Reidar Burås, Åsmarka – ny.
·         Gudmund Tronsmoen, Alvdal – ny.
·         Lars Bryhni, Romedal & Vallset – ny.
 
Ikke på valg:
·         Gunn Randi Finstad, Rendalen.
·         Vidar Julien, Grue.
 
 
Leder av valgkomiteen 2013:
·         Vidar Julien, Grue.