Disse skal jobbe for Innlandet Bondelag

Publisert 26.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

Dette laget skal stå for den daglige kontor-driften av det nye Innlandet Bondelag etter sammenslåing 19. mars: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl.


Ansatte i Innlandet Bondelag fra venstre: Margrete Nøkleby, Astrid Simengård, Jorunn Løvdal, Anne Rustad, Guro Breck og Ola Råbøl. (Foto: Annika Dybwad)

Etter konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag 19. mars slås kontorene for Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag sammen til ett.
Bemanningen består av de tre tidligere ansatte hos Oppland Bondelag og de tre tidligere ansatte hos Hedmark Bondelag.
Selv om det nå blir felles administrasjon, opprettholdes av praktiske årsaker to likeverdige kontorsteder. Disse to er på Lillehammer og på Blæstad i Vang.
Adresser:

  • Skogbrukets Hus, Kirkegata 70, 2609 Lillehammer.
  • Blæstad, Høyvangveien 40, 2322 Ridabu

Administrasjonen skal ledes av Margrete Nøkleby, som fram til årsmøtet har vært organisasjonssjef i Hedmark Bondelag.

Ansatte med tittel/funksjon:

  • Margrete Nøkleby, organisasjonssjef
  • Ola Råbøl, seniorrådgiver
  • Astrid Simengård, rådgiver
  • Anne Rustad, rådgiver
  • Guro Breck, rådgiver
  • Jorunn Løvdal, førstekonsulent

Løvdal betjener sentralbordet, som etter sammenslåingen får nr 61 05 18 00.

De ansatte vil ta hånd om ulike fagområder og jobbe på tvers av de tidligere fylkesgrensene.

Kontoret vil også – som tidligere – betjene Oppland Bygdekvinnelag, Hedmark Bygdekvinnelag, Oppland Bygdeungdomslag, Hedmark Bygdeungdomslag, Landbruksråd Innlandet og Jordvernalliansen i Innlandet.


På fagtur med gårdsbesøk hos Anders Formo i Sel, fra venstre: Astrid Simengård, Margrete Nøkleby, Anne Rustad, Jorunn Løvdal, Ola Råbøl og Guro Breck. (Foto: Anders Formo)

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere