Det åpnes nemlig for å kunne benytte et adressetilleggsnavn som en del av den offisielle adressen til eiendommen.

Eksempel:

Per Vangsguten
Oppigården Vestre
Myrveien 36
2324 Vang H.

I matrikkelforskriftens § 54 første ledd heter det: ” Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har hjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov om stadnamn.”

Også andre boliger (kårbolig, utleiebolig) som hører under gårdsbruket (samme gårds- og bruksnummer) kan da benytte adressetilleggsnavnet.

Det er da eier med hjemmel til eiendommen som kan kreve dette adressetillegget. Søknaden skal sendes til kommunen.

Forslag til tekst i søknaden:
Viser til matrikkelsforskriftens § 54 og vil det dette kreve å få benytte gårdnavnet som en del av den offentlige adressen på min eiendom.
Gårdsnavn:
Gnr/bnr.:

Adressetilleggsnavnet skal benyttes sammen med følgende adresser på eiendommen:

 

Du kan lese mer om ordningen her: http://www.statkart.no/Adressetilleggsnavn.d25-SwZbWYu.ips