Møtet foregår på Blæstad fredag 10. februar kl. 10.00 - 14.00.

Se vedlagte program

Velkommen!