NRK intervjuet Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng og direktør ved Asko Brumunddal, Terje Flaatrud, direkte på Morgennytt på NRK1 TV.

Ikke mange er så handlekraftige og innsatsvillige som bønder, og det viste Bondelagets medlemmer til fulle grytidlig fredag morgen. Klokka 05.30 sto 50 bønder fra Hedmarken klare til innsats like øst for Askos store lager i Brumunddal. På slaget klokka 6 ble sju traktorer kjørt fram og parkert foran de fire portene på det store, nye grossistlageret, som blant annet forsyner Norgesgruppens dagligvarebutikker i regionen med varer.


Effektive forberedelser med nye bannere på tilhengerne.


Klare til å rykke fram mot portene.


To traktorer sperrer raskt begge kjørefelt ved porten.


Aksjonsleder Lars Opsal jr i midten - mannskapene er kommet på plass.

Lars Opsal jr, som er nestleder i Hedmark Bondelag, og som var lokalt ansvarlig for aksjonen, sørget for å styre mannskapene på plass. Så ringte han for å orientere direktøren ved Asko Brumunddal, Terje Flaatrud. Det viste seg at Flaatrud allerede var på jobb, siden det var gitt et visst varsel fra øverste hold i Asko om aksjonen som var på gang. Bondelaget blokkerte fredag morgen grossistlagrene til alle landets dagligvarekjeder: Coop, Rema og Asko (Norgesgruppen). Totalt ble 25 anlegg blokkert.

 


Organisasjonssjef Margrete Nøkleby i Hedmark Bondelag og styremedlem Einar Frogner i Norges Bondelag.


Lastebiler ble lastet og klargjort for transport, men fikk ikke komme ut.

Flaatrud omtalte blokaden som beklagelig, og håpte at den ikke ville bli så langvarig at det ville gå ut over matvarer med begrenset holdbarhet.
Askos ansatte forholdt seg generelt rolig til blokaden. Sjåfører som ble stanset ved portene fikk kaffe og kringle av Bondelagets mannskaper. Det framkalte mangt et smil!


Hans Fredrik Bøhmer med den populære kringla fra Lise Dæhlin, sammen med fra venstre Erling Aas-Eng, Einar Frogner og Jørgen Opsahl.

Etter sjekk av lasterom tillot Bondelaget at et par-tre lastebiler fikk kjøre ut av anlegget. Den ene lastebilen var tom, og skulle på verksted. Et par lastebiler fraktet kun tomme paller, og fikk derfor kjøre ut.


Lastebilen skulle på verksted, og det ble nøye kontrollert at den var tom for varer før den fikk slippe ut.

Hensikten med aksjonen var å synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge – selv om undersøkelser tydelig viser at forbrukerne ønsker trygg, norsk mat. Regjeringas politikk kan ramme forbrukernes ønske om trygg kvalitetsmat. Når regjeringa ikke vil satse på et jordbruk over hele landet, vil det få konsekvenser.
Bondelaget ønsket ikke å ramme forbrukerne, som gjennomgående har vist sterk støtte etter bruddet i jordbruksforhandlingene. Mange ser at bruddet handler om hvordan maten skal produseres framover.


Aksjonsledensen ved aksjonsgeneral Lars Opsal jr, Erling Aas-Eng og Einar Frogner.


Hanne Guåker, leder i Nes og Helgøya Bondelag, var plassansvarlig ved en av portene.

Dette budskapet kom også tydelig fram i intervjuer med NRK, Hamar Arbeiderblad og Ringsaker Blad/Østlendingen, der Hedmark Bondelags leder Erling Aas-Eng med flere ble intervjuet:

https://www.nrk.no/ho/bondene-blokkerte-sjaforene_-men-bod-pa-kaffe-og-kringle-1.13523018

http://www.h-a.no/nyhet/bondene-blokkerer-utkjoring-av-mat

https://www.ringsaker-blad.no/nyheter/politikk/landbruk/her-sperrer-bondene-matsentralen/s/5-79-90932

Klokka 9 ble det fra sentralt hold besluttet å avslutte blokadene landet over. Da ble det vurdert at hensikten var oppnådd.