Kursopplegget er utarbeidet av Norges Bondelag, og er helt ferskt.

Først ut i Hedmark er Sør-Østerdal. Jordbruksprosjektet i Sør-Østerdal og Hedmark Bondelag arrangerer kurset sammen. Målet er å få med nok deltakere til at det blir ett kurs for Trysil og Engerdal, og ett kurs for Elverum, Åmot og Stor-Elvdal. Kursleder er Erling Aas-Eng, som også er leder for jordbruksprosjektet i Sør-Østerdal. Han vil sette opp kurs på dagtid eller kveldstid ut fra hva som passer best for flertallet av deltakerne. Påmeldingsfristen er fredag 22. februar, så ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune med en eneste gang!

Kurset er omtalt i både Østlendingen og Lokalavisa Sør-Østerdal 19. februar.

Som Aas-Eng uttaler i Østlendingen:

- Den moderne bonden lever med store investeringer og små marginer. Derfor krever det stor bevissthet om hva som er lønnsomt å drive med sjøl, og hva som er best å overlate til andre. Det er viktig å ha et realistisk bilde av hvor mye arbeidskapasitet en sjøl kan legge ned over lang tid, sier Aas-Eng.

Kurset er ment å gi et fellesskap hvor deltakerne inspirerer hverandre.

- Det er praktisk og målrettet, og matnyttig for alle, sier Aas-Eng.

Et viktig poeng er at enhver bonde er en bedriftsleder, om vedkommende har lederansvar for ansatte, eller om bonden leder seg sjøl. Og ansvarsområdene er mange, både faglige, økonomiske, mellommenneskelige og praktiske. Bedre bonde-kurset tar for seg både mellommenneskelige og driftsmessige sider av å ha ansvar for å drive en gård. Deltakerne får hjelp til å forstå omverdenen, risikoprofil, se framover og finne ut hvilken ledertype hver enkelt er.

Noen mål fra kursopplegget:

  • Lære nye tankesett som kan gi: bedre grunnlag for valg, bedre lønnsomhet og tryggere drift
  • Bli inspirert og selv inspirere andre til: utvikling av bedriften, utvikling av seg selv
  • Avdekke behov for: endringer, nye måter å gjøre ting på, ny læring
  • Oppnå økt motivasjon ved å: dele med andre, engasjere familien, tenke i andre baner, diskutere felles interesser
  • Avdekke behov: i bedriften, hos seg selv, i familien
  • Sosialt møtepunkt: utvikle nettverk, ha det moro, nye måter å se ting på, fellesskap, gjøre noe sammen med ektefelle/partner, utprøving av tanker og ideer, avverge ”ensomme” tragedier.

Kurset skal gå over fire samlinger i mars og april, og skal dermed være avsluttet før våronna.

Se kursfolder her.