Ludvig Bjerke-Narud ble utnevnt til æresmedlem i Hedmark Bondelag under årsmøtemiddagen, og fikk utdelt hedersbevisningen av leder Einar Myki.

 

Hans utrettelige, solide og lojale innsats for Hedmark Bondelag og Norges Bondelag lå til grunn for æresbevisningen.

Sjøl ble han svært overrasket da han ble hederen til del under middagen på årsmøtet til Hedmark Bondelag. 

Hedmark Bondelag har ikke utnevnt æresmedlem siden forrige organisasjonssjef, Arne Glad-Iversen, ble utnevnt som æresmedlem i 1986. Bjerke-Narud er det sjette æresmedlemmet som er utnevnt fra Hedmark Bondelag.

- Også jeg som trodde vi hadde sluttet med å utnevne æresmedlemmer. Jeg var med på et par diskusjoner i min tid, men beslutningen ble å la det være, sa en rørt og takknemlig Ludvig Bjerke-Narud.

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag oppsummerte Bjerke-Naruds virke i sin tale:

- Du fylte 67 år i januar i år, og er like gammel som Hedmark Bondelag. Etter at du fullførte landbruksøkonomi-utdanningen på Ås, har du lagt ned en stor innsats for Norges Bondelag. Først som lærer på Bondelagets folkehøyskole på Mysen i to år, så som fylkessekretær i Østfold Bondelag i tre år, påfulgt av tre år i Landbrukets Sentralforbund.og omtrent tre år i Norges Bondelag i Oslo. Så, i september 1982, begynte du som organisasjonskonsulent i Hedmark Bondelag, og du tok over som organisasjonssjef et halvt år etter, sa Myki.

Dermed ble det 30 år i den meget allsidige og krevende lederstillingen som organisasjonssjef i Hedmark Bondelag.

Fra venstre Knut Aandstad, Ole E Storlien, Vidar Julien, Ola Cato Lie, Even Mengshoel, Einar Myki og Einar Frogner var til stede for å hedre Ludvig Bjerke-Narud.

 

Myki telte opp at det i løpet av de tre tiårene har vært 12 landbruksministre. Hedmark Bondelag har hatt åtte valgte ledere i samme perioden:

Engebret Grindalen, Knut Aandstad, Ole E Storlien, Ola Cato Lie, Even Mengshoel, Einar Frogner, Vidar Julien og Einar Myki.

Bortsett fra Grindalen, som har gått bort, var samtlige til stede på middagen, og fikk anledning til å hedre Bjerke-Narud i ord og gjerning.

Fra lederne fikk Bjerke-Narud ei tegning laget av Hamar Arbeiderblads utmerkede karikaturtegner Oddmund Mikkelsen.

Ludvig Bjerke-Narud og Ole E Storlien etter at sistnevnte har overrakt tegning laget av Oddmund Mikkelsen.

 

Årsmøtet hadde også en velklingende gave til Bjerke-Narud: Koret Damenes aften toget inn og frydet Bjerke-Narud med en rekke sprelske sang-innslag.

 

Koret Damenes aften gledet forsamlingen med vakker sang, og gjorde selvfølgelig ekstra krus på Ludvig Bjerke-Narud.

 

Lederne omkranser Ludvig Bjerke-Narud etter hedersstunden, til venstre Norges Bondelags leder Nils T Bjørke, til høyre Hedmark Bondelags leder Einar Myki.