Som et ledd i årets påskeaksjon i Norges Bondelag besøkte Tolga Bondelag Lyngbo og Knutshauåen barnehager. De koste seg med påskeaktivtetene i aktivitetsheftet og barna fikk med seg eggekartonger og informasjon med seg hjem.